Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en werken

De gemeente Vijfheerenlanden wordt rap grijzer. Tussen 2015 en 2025 verdubbelt het aantal 65-plussers. Jongeren hebben daarentegen de neiging weg te trekken. D66 Vijfheerenlanden wil dat onze jongeren altijd als starter een geschikte woning kunnen vinden en dat onze ouderen nooit de gemeente hoeven te verlaten omdat er te weinig geschikte woningen zijn. Wanneer we de problemen van een vergrijzende samenleving voor willen zijn, zullen we de jeugd aan Vijfheerenlanden moeten binden. Ook bereikbaar onderwijs en een toegankelijke banenmarkt zijn daarvoor van essentieel belang. en dat onze ouderen nooit de gemeente hoeven te verlaten omdat er te weinig geschikte woningen zijn. Wanneer we de problemen van een vergrijzende samenleving voor willen zijn, zullen we de jeugd aan Vijfheerenlanden moeten binden. Ook bereikbaar onderwijs en een toegankelijke banenmarkt zijn daarvoor van essentieel belang.

Bereikbaar onderwijs en een toegankelijke banenmarkt zijn van essentieel belang