Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kunst, cultuur en erfgoed

D66 Vijfheerenlanden vindt dat kunst, cultuur en erfgoed van groot maatschappelijk en economisch belang zijn. Monumenten, musea en kunstpodia zijn niet alleen leuk en leerzaam. Zij versterken het gevoel van saamhorigheid en zorgen voor toeristische bedrijvigheid. Daarom willen wij dat de gemeente Vijfheerenlanden een bruisende cultuurregio wordt. Om dat voor elkaar te krijgen is het vooral zaak om bestaande organisaties en netwerken binnen het culturele veld te versterken, ruimte te geven aan culturele initiatieven en cultureel ondernemerschap in brede zin te stimuleren. Dat vraagt in de eerste plaats om een doordacht beleids- en investeringskader.

Monumenten, musea en kunstpodia zijn niet alleen leuk en leerzaam