Steun ons en help Nederland vooruit

Toegankelijke overheid

D66 streeft naar een overheid die makkelijk toegankelijk is voor iedereen. Tegenwoordig regelt vrijwel iedereen zijn zaken online. De gemeente kan nog grote stappen zetten om haar online dienstverlening te verbeteren. Zo willen wij dat de gemeente met een app komt waarop alle informatie over de gemeente eenvoudig te vinden is, of aanvragen en meldingen gedaan kunnen worden. Met behulp van een chatfunctie kunnen eenvoudige vragen snel beantwoord worden, of kan men worden doorverwezen naar de juiste personen. Voor de mensen die geen gebruik van de digitale service kunnen of willen maken, moeten ook andere supportfuncties komen. Aan de telefoon en de balie moeten mensen snel en correct worden doorverwezen. D66 Vijfheerenlanden wil een steward voor gemeentelijke diensten. Naast het inzetten op meer digitalisering en meer verschillende kanalen om burgers van informatie te voorzien, willen we ook kiezen voor een persoon die als taak heeft vragen van inwoners te beantwoorden en mensen de weg te wijzen naar het juiste adres.

Een transparante, open en eerlijke overheid is erg belangrijk. Het bijwonen van de raadsvergaderingen moet daarom laagdrempeliger worden gemaakt. De openbare vergaderingen van de gemeenteraad moeten met beeld en geluid worden opgenomen en online beschikbaar worden gemaakt, zodat deze ook thuis (her)bekeken kunnen worden.

Laatst gewijzigd op 1 oktober 2018