Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte voor culturele initiatieven: het Vijfheerenlanden Cultuurfonds

In de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden worden jaarlijks tal van culturele evenementen georganiseerd. Denk daarbij aan de eeuwenoude paardenmarkten in Ameide en Vianen, de Nationale Sleepbootdagen, de Oldtimerdag en de Toneelroute in Vianen, of de Glas- en Keramiekbeurs en de Nationale Glasdagen in Leerdam. Stuk voor stuk waardevolle en prachtige evenementen, waar heel veel mensen van profiteren. De gemeente dient er zorg voor te dragen dat ze in de toekomst hun unieke karakter behouden en, indien wenselijk, kunnen blijven groeien.

Het is niet aan de politiek om de inhoud van de culturele evenementen te bepalen: dat is voorbehouden aan de inwoners. Het is wel de taak van de gemeente om voorwaarden te scheppen waarbinnen inwoners worden uitgedaagd en geholpen om hun ideeën op dit vlak vorm te geven. Ook om die reden pleit D66 Vijfheerenlanden voor de oprichting van een gemeentelijk fonds waarmee culturele initiatieven van vrijwilligersorganisaties deels kunnen worden bekostigd. Het doel van dit fonds is om projecten te ondersteunen waarmee Vijfheerenlanden als culturele regio op de kaart wordt gezet. Aanvragen dienen te worden beoordeeld op hun artistieke kracht, bereik en maatschappelijke meerwaarde.

Laatst gewijzigd op 1 oktober 2018