Steun ons en help Nederland vooruit

Recreatie en sport

Om recreatiemogelijkheden verder te ontwikkelen willen wij wandel- en fietsroutes ontwikkelen en bestaande routes veiliger en ruimer maken. Op sommige plekken moet de auto te gast zijn en moeten fietsers en wandelaars de ruimte krijgen. Door deze routes minder aantrekkelijk te maken voor auto’s, hoopt D66 Vijfheerenlanden sluiproutes tegen te gaan. De stads- en dorpskernen moeten autoluw worden.

Daarnaast wil D66 Vijfheerenlanden sporten en spelen in het buitengebied stimuleren door duurzame fitnessapparaten en creatieve bewegwijzering langs recreatieroutes te plaatsen en natuurlijke speelparken en kindvriendelijke fiets- en wandelroutes op te zetten. Als kinderen meer in de natuur spelen beleven ze deze natuur ook meer, waardoor ze bewuster worden van onze omgeving. Sport is goed voor de gezondheid en brengt mensen dichter bij elkaar. Sport is dus onmisbaar voor een vitale samenleving. Voor D66 Vijfheerenlanden is het dan ook belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te sporten. Daarom zijn we voorstander van het jeugdsportfonds. Ook vinden we het belangrijk om sportclubs zo goed mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld door het moderniseren van de sportaccommodaties. Hierbij denken wij onder meer aan het omzetten van (veld-)verlichting naar ledverlichting en het verstrekken van renteloze leningen voor de verduurzaming van sportaccommodaties. Dit zorgt voor een grote kostenbesparing bij sportclubs op de vaste lasten, waardoor de clubs meer financiële middelen hebben om te investeren in de sport zelf.

Laatst gewijzigd op 1 oktober 2018