Steun ons en help Nederland vooruit

Levendig erfgoed en aantrekkelijke musea

In het verleden is niet altijd zorgvuldig omgegaan met lokaal erfgoed. D66 Vijfheerenlanden bepleit een gemeentepolitiek met oog voor de kracht en waarde van onze geschiedenis. De ideeën van de historische verenigingen moeten daarom altijd zorgvuldig worden meegewogen in de politieke besluitvorming ten aanzien van monumenten of historische grond. Meer inspanningen moeten worden verricht om de rijke geschiedenis van de gemeente Vijfheerenlanden meer zichtbaar en ‘beleefbaar’ te maken. D66 is er bijvoorbeeld een groot voorstander van om de historische tuinen van kasteel Batestein te Vianen in hun oude luister te herstellen. Leegstand moet te allen tijde worden voorkomen. Dat geldt helemaal voor leegstand van historische panden. Waar mogelijk moet de gemeente helpen om ongebruikt monumentaal erfgoed een passende herbestemming te geven. Door het voor cultureel ondernemers extra aantrekkelijk te maken om in de panden te investeren bijvoorbeeld, of door te bemiddelen tussen eigenaren en nieuwe gebruikers met goede ideeën.

De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden beschikt over verschillende bijzondere musea. Het Glasmuseum in Leerdam en het Stedelijk Museum Vianen dienen een voortrekkersrol te vervullen in de cultuurhistorische profilering van de regio. Door op slimme manieren samen te werken – met elkaar, andere cultuurpartners of bedrijven – kan een grotere maatschappelijke en economische waarde worden gecreëerd. Vooral voor scholen en toeristen moet het (nog) aantrekkelijker worden gemaakt om de tentoonstellingen en de Vijfheerenlanden te bezoeken. Het gemeentelijke subsidiebeleid moet beide musea helpen om aantoonbaar een bredere doelgroep te bereiken.

Laatst gewijzigd op 1 oktober 2018