Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg

Ook jeugdzorg is een taak die bij de gemeente is komen te liggen. Op dit vlak zijn al grote stappen gemaakt en veel loopt goed. Bij het samengaan van drie gemeenten is continuïteit wel een punt van aandacht. D66 Vijfheerenlanden vindt dat hier streng op moet worden gelet, zodat er geen kinderen tussen de wal en het schip vallen. Daarnaast heeft D66 Vijfheerenlanden aandacht voor achttienjarigen die met jeugdzorg te maken hebben. Op het moment dat een kind achttien wordt, stopt de jeugdzorg. Maar de verantwoordelijkheid van de gemeente stopt ons inziens niet. Een goede overdracht naar volwassenenzorg is belangrijk. Waar nodig moeten jongvolwassenen ook ondersteund worden op het gebied van bijvoorbeeld schuldhulp, financieel beheer of studiekeuze.

Laatst gewijzigd op 1 oktober 2018