Steun ons en help Nederland vooruit

Hulp aan herintreders

Met de ontwikkelingen in de huidige economische situatie is het voor sommige groepen in de samenleving moeilijk om weer terug te keren op de arbeidsmarkt. Leeftijd, kennis en kunde spelen hierin vaak een belangrijke rol. Hoe langer de situatie van werkloosheid duurt, hoe moeilijker de terugkeer wordt.

D66 Vijfheerenlanden wil zich graag voor deze groep mensen inzetten om de kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Hiervoor willen wij projecten opzetten met een duidelijk kader en tijdsduur. Deze projecten moeten deze doelgroep de mogelijkheid geven om werkervaring te behouden en de juiste kennis en kunde op te doen om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Bijvoorbeeld in de vorm van ondersteunende projecten voor detailhandel, bedrijfsleven of cultuurorganisaties, waarin werkzoekenden hun capaciteiten inzetten om geen gat in hun cv te krijgen, werkervaring te behouden of op te doen en hun kennis en ervaring te delen.

Laatst gewijzigd op 1 oktober 2018