Steun ons en help Nederland vooruit

Huizen voor jongeren

Een belangrijke voorwaarde voor jongeren om zich ten volle te kunnen ontplooien is dat ze een eigen plekje kunnen vinden op de woningmarkt. Momenteel wordt er vooral gebouwd voor ofwel de doorstromers op de woningmarkt (duurdere eengezinswoningen) of voor de sociale huurmarkt. Betaalbare koopwoningen zijn nu zeer schaars in het nieuwbouwaanbod, maar essentieel om de jongeren voor Vijfheerenlanden te behouden. Veel jongeren willen in eerste instantie wel in hun eigen stad of wijk blijven wonen – in de buurt van vrienden, familie en werk – maar als er geen passend woningaanbod voor ze is,  trekken ze noodgedwongen weg. Dat is niet goed voor de jongeren zelf en zeker ook niet voor de stad en regio. D66 Vijfheerenlanden zet zich daarom in voor een gemeentelijk grond- en bestemmingsplanbeleid dat een evenwichtige mix van nieuwbouw voorstaat. Dat betekent meer ruimte voor betaalbare starterswoningen, die overigens ook voor veel andere doelgroepen geschikt zijn.

Daarnaast zullen deze starterswoningen ook, meer dan ooit, voorbereid moeten zijn op de energietransitie van fossiele- naar hernieuwbare brandstoffen. Het huidige kabinet stelt nu al dat het aardgas in 2050 uitgefaseerd zal zijn als manier om , onder andere, woningen te verwarmen. Netbeheerders staan in veel gebieden ook terughoudend tegenover nieuwe investeringen in gasleidingen (waaraan iedereen via de aansluitkosten en vastrecht meebetaalt) omdat ze weten dat die niet meer de volle afschrijvingstermijn zullen halen. De weg naar een gasloze woonomgeving zal waarschijnlijk gepaard gaan met verdere taxatie op fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Gas zal in de nabije toekomst een stuk duurder worden. Het is alleen de vraag wanneer dat precies zal gebeuren. D66 Vijfheerenlanden wil daarom dat in ieder geval onze jongeren optimaal voorbereid zijn, door ervoor te zorgen dat nieuwe woningen niet of nauwelijks meer afhankelijk zullen zijn van gas voor verwarming. Zo houden we de betaalbare koopwoning ook in de woonlasten voor onze jongeren betaalbaar!

De gemeente kan ook dit in haar grond-, bestemmingsplan- en uitgiftebeleid sturen. Helaas gebeurt dit nu niet of nauwelijks. De huidige duurzaamheidsplannen van de gemeente voor nieuwbouwlocaties zijn in dit opzicht ontoereikend. Betere energetische prestatie-eisen dan de huidige (achterlopende) ‘Bouwbesluit 2012’-eisen voor nieuwbouw worden door de huidige colleges niet gepromoot, terwijl dat nota bene in direct omliggende gemeenten wel gebeurt. Dat is niet alleen een gemiste kans voor onze jongeren, maar ook voor onze lokale economie. Vijfheerenlanden kent vele innovatieve bedrijven die nu al met de energietransitie te maken hebben of dat gaan krijgen.

Laatst gewijzigd op 1 oktober 2018