Steun ons en help Nederland vooruit

Hoog voorzieningenniveau

Voorzieningen zijn cruciaal voor de leefbaarheid en vitaliteit van een dorp of stad. Goede verbindingen, scholen, sportvoorzieningen, een winkel voor dagelijkse boodschappen. Het is de uitdaging om samen met de gemeenschap na te denken wat nodig is voor de vitaliteit van de kernen en hoe je samen die voorzieningen in stand kunt houden of kunt creëren. D66 Vijfheerenlanden voelt zich daar verantwoordelijk voor.

Binnen de Vijfheerenlanden dient per kern te worden bepaald welke voorzieningen mogelijk, wenselijk en nodig zijn. Niet iedere kern heeft bijvoorbeeld een bibliotheekgebouw nodig. Het moet tegelijkertijd wel voor iedereen mogelijk zijn om van een bibliotheek gebruik te kunnen maken. Door te luisteren naar wat er leeft in de verschillende kernen kunnen voorzieningen beter op maat worden gemaakt. Welke voorzieningen wenselijk zijn wordt vaak het beste door de bewoners zelf ervaren. D66 Vijfheerenlanden staat voor een financieel verantwoord beleid dat ruimte laat voor de wensen en initiatieven uit de verschillende kernen.

In de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden leven volop goede ideeën en plannen. Bij de gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven. Alleen samen kunnen wij al onze kernen vitaal maken. Dat vraagt ook om daadkracht. Wij willen ‘gewoon doen!’. Samen met partners in de gemeenschap goede plannen sneller tot uitvoering brengen en daarvoor ook de gegroeide ambtelijke kracht inzetten.

De gemeente Vijfheerenlanden bundelt de krachten van drie gemeenten. Dat levert meer denk- en uitvoeringskracht. D66 Vijfheerenlanden omarmt die kracht én wil de onderlinge betrokkenheid en de lokale ideeën van de dorpen en wijken benutten. Dat vraagt om slim bestuur op drie niveaus. Met andere gemeenten in de regio, op het niveau van de nieuwe, grotere gemeente Vijfheerenlanden én op dorps- en wijkniveau.

Om alle kernen van Vijfheerenlanden vitaal te houden maken wij ons sterk voor:

  • Budgetten waaruit initiatieven uit de samenleving kunnen worden ondersteund
  • Nauw contact met organisaties uit de kernen, om de snelheid van besluitvorming te kunnen bewaren
  • Een gemeente die lokale initiatieven faciliteert op alle mogelijke terreinen
  • Nauwe contacten met scholen, sportverenigingen en jeugdorganisaties, om ook jongeren te betrekken bij de toekomst van Vijfheerenlanden.

Laatst gewijzigd op 1 oktober 2018