Steun ons en help Nederland vooruit

Groene keuzes

Onze economie groeit, maar we kunnen niet langer gebruik maken van oprakende grondstoffen. Volgens het Energieakkoord moet in 2020 14 procent van de energie worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen. D66 Vijfheerenlanden wil dit simpelweg halen! Daarvoor willen we  onder andere onze prachtige, krachtige Lek gebruiken om waterkracht om te zetten in energie. Particulieren en bedrijven moeten worden aangemoedigd om zonnepanelen te gebruiken.

Wij staan voor een bio-based economy, volledig gericht op recycling. D66 Vijfheerenlanden streeft naar de meest groene manier van afvalscheiding, waarbij de mogelijkheid van nascheiding zeker dient te worden onderzocht. We gaan voor een lage CO2-uitstoot en zorgvuldig water- en landgebruik. Hiervoor zal D66 Vijfheerenlanden de lokale regelgeving onder een vergrootglas leggen en groener maken waar dat mogelijk is. Uiteindelijk moet het aantrekkelijker zijn om een groene keuze te maken dan om dat niet te doen. Dat kan bijvoorbeeld door minder leges te heffen voor een aanvraag waarbij rekening is gehouden met verminderen van energiegebruik of het versterken van de groene uitstraling. Daarnaast willen wij het maken van een groene keuze stimuleren door fondsen, aantrekkelijke leningen en andere stimuleringsmaatregelingen in te zetten. Samen met ondernemers en bedrijven binnen de gemeente bekijken we welke mogelijkheden er zijn. Ons vertrouwen in een duurzame toekomst leunt op kennis, innovatie en creativiteit.

Laatst gewijzigd op 1 oktober 2018