Steun ons en help Nederland vooruit

Gezondheidszorg

Gezondheid is voor ons meer dan gezond zijn. Gezondheid gaat ook over het vermogen om mee te doen, actief te zijn en het hebben van voldoende sociale contacten. Goede professionele zorg is een belangrijke verantwoordelijkheid waarover goede afspraken moeten worden gemaakt met zorgverleners. Hierbij moet het belang van de zorgvrager altijd centraal staan. Ook ondersteuning die door niet-professionele organisaties of individuen wordt geboden moet goed zijn.

Mensen die zorg nodig hebben moeten zo veel mogelijk zelf de regie kunnen hebben en zelf keuzes kunnen maken. Daarom is het van belang dat er goede, duidelijke informatie voorhanden is. Dat is een taak voor de gemeente. Daarnaast vindt D66 Vijfheerenlanden dat het ondersteunen en faciliteren van mantelzorgers, welzijnsorganisaties en iedereen die niet professioneel betrokken is bij de zorg van mensen die dat nodig hebben, ook een taak is voor de gemeente. Wij maken ons sterk voor goede programma’s om schulden tegen te gaan, ouderen te ondersteunen, eenzaamheid te verhelpen, jongeren die problemen hebben op weg te helpen en ál die andere zaken die niet direct met ziek of gezond zijn te maken hebben.

Laatst gewijzigd op 1 oktober 2018