Steun ons en help Nederland vooruit

Een sterk kernenbeleid

Krachtige steden en een vitaal platteland. Dat vraagt om heldere ruimtelijke keuzes voor een aantrekkelijk, duurzaam en economisch krachtig Vijfheerenlanden waar mensen prettig en gezond kunnen leven.

Vijfheerenlanden bestaat uit drie steden en dertien dorpen. Dat zijn de kernen van de gemeente. Al deze kernen hebben een eigen karakter en identiteit. En dat moeten we zo houden. Met zo veel kernen is dat niet gemakkelijk. Het betekent dat beleid altijd op maat moet zijn. In een dorp als Kedichem of Tienhoven spelen hele andere dingen dan in een splinternieuwe gemeenschap als Hoef en Haag. Dat betekent dat zij simpelweg niet over dezelfde kam geschoren kunnen worden. De kleinste stad Ameide heeft een heel ander karakter dan de grotere steden Leerdam en Vianen. Dat vraagt een andere aanpak. Dat moeten we zien en dat moeten we meenemen in het beleid. Wij denken dat het belangrijk is dat alle kernen, stedelijk én dorps, vitaal blijven. Dat het mogelijk blijft om hier te wonen en eventueel te werken, op te groeien, oud te worden, zorg te krijgen. Dat kan als we de kernen zichzelf laten zijn en gebruikmaken van de vaak hechte gemeenschappen in de kleinere kernen. Het is belangrijk dat we de eigen inbreng van elke stad en elk dorp in het beleid zo groot mogelijk laten zijn.

Bij een sterk kernenbeleid hoort ook een goede samenwerking in de regio. Omdat de gemeente Vijfheerenlanden straks in de provincie Utrecht komt, zullen samenwerkingsverbanden in de regio Vijfheerenlanden en Alblasserwaard mogelijk onder druk komen te staan. Voor veel (boeren)bedrijven is dit een punt van zorg. D66 Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat bestaande samenwerkingen zo veel mogelijk worden gecontinueerd en dat er aandacht is voor de belangen van (boeren)bedrijven bij het aangaan van nieuwe samenwerkingen.

Laatst gewijzigd op 1 oktober 2018