Steun ons en help Nederland vooruit

Een groen en schoon buitengebied

D66 Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat onze gemeente groen en schoon blijft. Zowel de woonwijken als het buitengebied moeten hun groene uitstraling behouden of (terug)krijgen. Onze partij richt zich daarom op een vitaal bomenbestand. Dit creëert niet alleen een beter woonklimaat, ook wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd en wateroverlast verminderd. Met het juiste onderhoud kunnen vaak drastische maatregelen worden voorkomen.

D66 Vijfheerenlanden wil de mogelijkheid onderzoeken om extra bomen of zelfs een heel bos aan te planten. Daarmee creëren we een gezondere leefomgeving en meer recreatiemogelijkheden. Zo kunnen langs de snelweg bomen geplaatst worden, om de snelweg te verbergen en geluidshinder en fijnstof tegen te gaan. Tevens ijveren we in het buitengebied voor de bescherming van de bestaande wilgen en grienden en stimuleren we extra aanplant – dit soort bomen hoort bij het erfgoed van de Vijfheerenlanden.

D66 Vijfheerenlanden meent dat woningbouw allereerst binnenstedelijk (binnen de zogenoemde ‘rode contouren’) moet plaatsvinden, waardoor het buitengebied daadwerkelijk buitengebied blijft. Ook moet altijd de mogelijkheden voor herbestemming worden bekeken. Leegstaande kantoren kunnen bijvoorbeeld worden omgebouwd tot woningen voor starters en/of senioren.

Lichthinder is een grote bedreiging voor nacht- en dagdieren. Ook mensen kunnen flink last hebben van felle verlichting, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van grote LEDreclameborden. Dat is niet alleen vervelend of gevaarlijk, het is ook weinig duurzaam. D66 Vijfheerenlanden pleit daarom voor een groener lichtbeleid. Daarnaast willen we dat de openbare ruimte beter wordt beheerd. Zwerfvuil moet vaker worden opgeruimd, groen beter onderhouden en op sommige plekken moet er betere verlichting worden aangebracht.

Een goed onderhouden omgeving versterkt ook het gevoel van veiligheid.

Laatst gewijzigd op 1 oktober 2018