Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Doelen en ambities van D66 Vijfheerenlanden – 2018-2022

Groene keuzes

D66 Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat onze gemeente groen en schoon blijft. Zowel de woonwijken als het buitengebied moeten hun groene uitstraling behouden of (terug)krijgen. Daarom willen wij dat bij alle politieke keuzes groen en duurzaamheid in de overwegingen worden meegenomen.

Afval nascheiding

Wij staan voor een bio-based economy, volledig gericht op recycling. D66 Vijfheerenlanden streeft naar de meest groene manier van afvalscheiding, waarbij de mogelijkheid van nascheiding zeker dient te worden onderzocht. Hierbij wordt het afval achteraf pas gescheiden, waardoor meer opbrengst kan worden verkregen van herbruikbare materialen.

Het Vijfheerenlanden Cultuurfonds

Met behulp van een gemeentelijk cultuurfonds willen we Vijfheerenlanden als een bruisende cultuurregio profileren; aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. Iedereen met een creatief idee voor een nieuw cultureel evenement kan een beroep doen op het fonds. Voorwaarde is wel dat het evenement binnen de gemeentegrenzen plaatsvindt en geschikt is voor een brede doelgroep. Zo stimuleren we particulier initiatief, cultureel ondernemerschap en lokale samenwerking.

Hulp aan herintreders

D66 Vijfheerenlanden wil zich graag voor deze groep mensen inzetten om de kans op de arbeidsmarkt te vergroten. We doen dit met projecten die deze doelgroep de mogelijkheid geven om werkervaring te behouden en de juiste kennis en kunde op te doen om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Verruiming van winkeltijden

D66 Vijfheerenlanden is voor de verruiming van winkeltijden. Ondernemers moeten zelf kunnen bepalen wanneer zij hun zaak openen.

Toegankelijke overheid

D66 streeft naar een overheid die makkelijk toegankelijk is voor iedereen. De gemeente kan nog grote stappen zetten om haar online dienstverlening te verbeteren. Voor de mensen die geen gebruik van de digitale service kunnen of willen maken, moeten ook andere supportfuncties komen. Aan de telefoon en de balie moeten mensen snel en correct worden doorverwezen. Een vraaggerichte instelling, waarbij altijd wordt meegedacht met de vraagsteller vinden wij erg belangrijk.

Gepubliceerd op 04-07-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018