Steun ons en help Nederland vooruit

Willem Rothuizen

60 jaar

Sinds 1991 woon ik in Leerdam. De kinderen zijn hier opgegroeid en zo ben ik verbonden geraakt met de Leerdamse gemeenschap. De omgeving spreekt me erg aan evenals de prettige sfeer die ik ervaar in Leerdam en de omliggende plaatsen. Ik ben geboren in 1960 te Purmerend en heb op diverse plaatsen gewoond in Nederland maar heb in deze prachtige regio zeker mijn thuis gevonden.

Enkele jaren geleden heb ik mede het initiatief genomen om de Leerdamse afdeling van D66 weer nieuw leven in te blazen. Zeker nu we met Vianen en Zederik één afdeling D66 Vijfheerenlanden vormen wordt de rol die D66 kan vervullen (en in Vianen vervult) zichtbaar.

Sinds december 2006 ben ik lid van D66. Voor mij is D66 vooral een vrijdenkende partij waar dogmatisch denken geen plek heeft. Steeds weer vanuit een realistische, beschouwende en ook optimistische houding kijken naar de vraagstukken waarmee we worden geconfronteerd. Daarbij zijn voor mijzelf de thema’s vrijheid, respect en duurzaamheid belangrijke pijlers van politiek handelen.

In mijn werk richt ik mij op strategie vorming & implementatie binnen organisaties en bedrijven. Dit geschiedt onder ander via het ontwikkelen en ondersteunen van management & medewerkers bij de dagelijkse invulling van hun rol en verantwoordelijkheden. Daartoe werk ik samen met diverse (inter)nationale consultancy- en trainingsorganisaties. De ervaringen die ik heb opgedaan met het werken met een grote diversiteit aan mensen en culturen en hun onderlinge communicatie & samenwerking, hoop ik meer en meer voor D66 te kunnen inzetten in de Vijfheerenlanden.