Steun ons en help Nederland vooruit

Klaas de Zwaan

Raadslid, fractievoorzitter, campagnecommissie

42 jaar

Vianen

Onze fractievoorzitter.

Runner-up. Netwerker, hardloper, zwerfvuilraper. Bekleed diverse bestuursfuncties in het culturele veld. Denkt na voor hij wat vindt; werkt niet voor niets als docent en onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Staat nooit stil en brengt mensen graag in beweging. Wil meer ruimte voor burgerinitiatieven, -betrokkenheid en -inspraak. Denkt dat Vijfheerenlanden de gelukkigste gemeente van Nederland gaat worden.

Bestuur en communicatie