Steun ons en help Nederland vooruit

Erik Hendriksen

Bestuurssecretaris

53 jaar

Utrecht

“Vanuit mijn positie als wetenschapper en docent draag ik het onderwijs in brede zin een warm hart toe.”

Ik ben op 21 augustus 1968 geboren in Utrecht en in 1995 ben ik getrouwd met Christa. Samen hebben wij twee kinderen. Momenteel ben ik werkzaam als onderzoeker en docent aan de universiteit Utrecht bij de vakgroep Farmacologie.

Ik ben zeer betrokken bij maatschappelijke aspecten van onderwijs en wetenschap in diverse publieke discussies en debatten. Vanuit mijn positie als wetenschapper en docent draag ik het onderwijs in brede zin dan ook een warm hart toe.

Tijdens een periode dat ik ondernemer was in Utrecht heb ik vanuit die positie regelmatig met gemeentelijke regelgeving te maken gehad. Meerdere malen heb ik kennis kunnen maken met de effecten van gemeentelijk beleid op ondernemerschap. Maar ook voorbeelden uit mijn directe omgeving hebben er mij toe aangezet meer betrokken te willen zijn bij de totstandkoming van ideeën en visies die uiteindelijk beleid kunnen vormen of beïnvloeden en hebben mij geïnspireerd om een actieve rol binnen de lokale politiek te gaan spelen. Ik doe dit door mede vorm te geven aan het bestuur van D66 in Vianen. Als algemeen bestuurslid en tweede secretaris houd ik mij o.a. bezig met het coördineren van de ontwikkeling van het verkiezingsprogramma.

De manier waarop onderwerpen door D66 benaderd worden spreekt mij zeer aan: Zoeken naar oplossingen die toekomstgericht zijn en open staan voor nieuwe ideeën maar wel kritisch blijven. Met respect voor anderen en andersdenkende en tegelijkertijd wel een eigen koers varen en een eigen geluid laten horen. Deze waarden in bestuur en beleid laten doorklinken, dat is voor mij D66!