Steun ons en help Nederland vooruit

Christa Hendriksen

Fractievoorzitter

48 jaar

Harderwijk

Christa Hendriksen is sinds 2011 fractievoorzitter voor D66 in de gemeenteraad van Vianen.

Nu Vianen samen met Leerdam en Zederik een nieuwe gemeente gaat vormen moeten er keuzes gemaakt worden die veel invloed hebben op het dagelijks leven van al onze inwoners. D66 heeft in Vianen laten zien die keuzes te kunnen maken. Niet door de eigen zin door te drijven, maar door te praten met inwoners, ondernemers, bedrijven en belangenverenigingen. En ook door een manier van oppositie voeren die kritisch, maar constructief genoemd kan worden.

Voor de komende periode zijn er grote nieuwe uitdagingen. Met drie steden, twaalf dorpen en tien buurtschappen is de nieuwe gemeente behoorlijk divers te noemen. Die diversiteit willen we koesteren. Tegelijkertijd willen we dat de inwoners van al die steden, dorpen en buurtschappen zich met elkaar verbonden voelen. Dat zij kunnen blijven genieten van het groene karakter en het prachtige landschap dat dit gebied te bieden heeft. En dat zij verzekerd kunnen zijn dat woningen, zorg, onderwijs, en werk bereikbaar blijven. Dat het leefbaar blijft. Het is de plicht van D66 Vijfheerenlanden om zich daar volledig voor in te zetten.

De grootste uitdaging voor de komende periode is de betrokkenheid van de inwoners bij de nieuwe gemeente vast te houden. De politiek moet er zijn voor alle inwoners; werken aan kansen voor iedereen. Het vertrouwen daarin bij onze inwoners is laag. De verantwoordelijkheid voor het herstel van dat vertrouwen rust op onze schouders. Onze inwoners hebben laten zien dat zij constructief kunnen en willen meedenken. Er zijn volop initiatieven voor een goede of nog betere leefomgeving die vanuit bewoners zelf komen. Deze initiatieven moeten we faciliteren en waar mogelijk laten groeien. Want wie weet nou beter in welk soort gemeente hij wil wonen dan de inwoner zelf?

Meer van Christa Hendriksen