Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering

Woensdag, 28 november 2018 in het gemeentehuis te Vianen, ingang Stadhuisstraat

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen verslag vorige vergadering
  4. Stand van zaken na de verkiezingen
  5. Wethouders-adviescommissie
  6. Schema van aftreden van bestuursleden
  7. Rondvraag en sluiting

 

gemeentehuis_vianen_002

28 november

20.00 uur

Neem de zij-ingang van het gemeentehuis Vianen aan de Stadhuisstraat