Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering

Donderdag, 22 februari 2018 in het gemeentehuis te Vianen, ingang Stadhuisstraat

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen verslag vorige vergadering
 4. Penningmeester:
  – Jaarverslag 2017
  – Begroting 2018
 5. Formele aanvraag om deel te nemen aan de GR2018, besluit AAV
 6. Presentatie Verkiezingsprogramma en in stemming brengen van amendementen en moties
 7. Resultaat E-voting kieslijst GR 2018
 8. Vaststellen kieslijst
 9. Benoeming Wethouders Advies Commissie (WAC)
 10. Prognose verkiezing GR2018 en de door ons gewenste coalitie
 11. Verkiezingen nieuwe gemeente VHL op 21 november 2018
 12. Campagne plan GR2018
 13. Rondvraag en sluiting

 

gemeentehuis_vianen_002

22 februari

20.00 uur

Neem de zij-ingang van het gemeentehuis Vianen aan de Stadhuisstraat