Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 september 2020

Bijdrage D66 inzake de detailhandelsvisie

Op 21 september 2020 werd tijdens de commissievergadering opiniërend gesproken over de detailhandelvisie. Hieronder kunt u de bijdrage lezen van D66, zoals deze werd uitgesproken door fractievoorzitter Klaas de Zwaan. ________________________ Voorzitter, Om maar met de deur in huis te vallen: D66 Vijfheerenlanden vindt voorliggend stuk…

Bekijk nieuwsbericht

Bijdrage D66 inzake de dorpshuizen binnen de gemeente

Op 16 september 2020 werd tijdens de commissievergadering opiniërend gesproken over de dorpshuizen binnen de gemeente Vijfheerenlanden. Hieronder kunt u de bijdrage lezen van D66, zoals deze werd uitgesproken door fractievoorzitter Klaas de Zwaan. __________ Voorzitter, Elke partij heeft aangegeven dorpshuizen belangrijk te vinden. Dat snappen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 11 augustus 2020

De fractievoorzitter aan het woord

Het politieke jaar was overvol en tegelijkertijd gemankeerd. De coronacrisis heeft nogal wat improvisatievermogen vereist. Digitaal vergaderen lukt doorgaans wel, maar het blijft een surrogaat voor het politieke debat. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we ons niet hebben laten horen. Ik licht er een aantal zaken uit. We hebben ons uitgesproken…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 10 juli 2020

Kadernota: bijdrage 9 juli 2020

Kadernota bijdrage 9 juli 2020 1e termijn Voorzitter, de impact van de coronacrisis op de financiële situatie van de gemeente Vijfheerenlanden is buitengewoon onzeker. Het is daarom verstandig dat het college heeft aangegeven naar een sluitende begroting te streven zonder nu keihard te willen bezuinigen. De…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 juni 2020

In gesprek met Maite Tromp over #500kinderen

Sinds enkele weken is Maite Tromp uit Vianen elke donderdagavond met mededemonstranten te vinden bij de sluis van Vianen. Samen maken ze aandacht voor de opvang in Nederland van 500 kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen. D66 Vijfheerenlanden steunt de actie (#500kinderen) voor 100%. Fractievoorzitter Klaas de Zwaan vroeg Maite Tromp om het belang ervan toe te…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 juni 2020

Zichtbaar jezelf kunnen zijn: startnotitie LHBTI

Mede op voorspraak van D66 is Vijfheerenlanden een ‘regenbooggemeente’ geworden: een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’s). Om dat beleid concreet vorm te geven, heeft het college een notitie opgesteld waarin de contouren van een actieplan worden geschetst. In de kern zijn…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 juni 2020

Bod Regionale Energie Strategie (RES)

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei jl. is het collegevoorstel omtrent de RES (Regionale Energie Strategie) besproken. Daarin wordt de bijdrage omschreven die de gemeente Vijfheerenlanden aan de RES en daarmee aan het vastgestelde klimaatakkoord gaat leveren: 49% minder CO2 in 2030 ten opzichte van 1990 en 95% minder CO2 in 2050.  Deze bijdrage is…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 20 februari 2020

Afscheid Harry Hoving

Tijdens de Algemene Afdeling Vergadering op 18 februari hebben wij afscheid genomen van Harry Hoving vanwege zijn aanstaande verhuizing naar Den Haag. Harry richtte op 31 juli 2009 samen met Christa Hendriksen en Corina Brink de lokale afdeling van D66 opnieuw op. Op die datum werd de afdeling heropgericht nadat de eerdere…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 20 januari 2020

Namens de fractie: terugblik op het afgelopen jaar

We kijken tevreden terug op het politieke jaar 2019 van de jonge gemeente Vijfheerenlanden. Met een mooi coalitieakkoord, een bevlogen college en een bont gezelschap raadsleden. En we constateren dat er een goede sfeer in de raad heerst, met een positieve en constructieve grondhouding van alle partijen. Discussies zijn soms fel maar ontsporen nooit. Gelukkig…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 december 2019

Uw mening gevraagd: Strategische visie FOCUS 2035

Strategische visie FOCUS 2035 (klik hier voor het document) Tijdens de raadsvergadering van 6 februari 2020 wordt de Strategische Visie Focus 2035 besproken. Dit document schetst een toekomstbeeld van de gemeente Vijfheerenlanden en de richting voor toekomstige besluitvorming.   De Strategische Visie is geen ambtelijk stuk dat in de la…

Bekijk nieuwsbericht