Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 juli 2021

D66 stemt tegen kadernota – bijdrage 13 juli 2021

Tijdens de raadsvergadering van 13 juli hebben wij tegen de kadernota gestemd. Wij stemmen niet in met een plan voor grootschalige woningbouw in het groen (bovenop de aantallen die eerder in de woonvisie 2020-2025 zijn bekrachtigd) enkel en alleen om onze begroting op orde te krijgen. In zijn algemeenheid vonden we het geschetste toekomstperspectief ook te vaag.…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 3 juli 2021
Jaap Breur gekozen als lijsttrekker voor GR2022

Jaap Breur gekozen als lijsttrekker voor GR2022

De leden van D66 Vijfheerenlanden hebben Jaap Breur (1982) tot lijsttrekker gekozen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Het bestuur kijkt terug op een positieve lijsttrekkersverkiezing. Voorzitter D66 Vijfheerenlanden, Arie de Groot: “Na interne debatten en campagneactiviteiten georganiseerd door de kandidaat-lijsttrekkers zelf, hebben onze leden hun keuze gemaakt. We mogen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 april 2021

Reactie n.a.v. amendement Woningaanbod dd. 22 april 2021

Naar aanleiding van de fractievergadering op donderdag 22 april jl. stelt PvdA het volgende op social media: “Bijzonder dat iedereen zegt woningen te willen bouwen, maar CDA, SGP, VVD, D66, LA stemmen tegen de ambitie betaalbare woningen!”. Dat is niet correct. Omdat dit onderwerp ons aan het hart gaat, willen we graag onze positie verduidelijken.…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 24 februari 2021

Uitnodiging: In gesprek met…

In gesprek met… De afdelingen Vijfheerenlanden, IJsselstein-Lopik, Montfoort-Linschoten, Nieuwegein en Houten organiseren digitale bijeenkomsten met kandidaat-Kamerleden over steeds een ander thema. Iedereen, lid of geen lid, is van harte welkom om in gesprek te gaan met kandidaat-Kamerleden en elkaar. Tijdens de bijeenkomsten is er gelegenheid om vragen te stellen,…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 21 februari 2021

Samenhangend Duurzaamheidsbeleid

Samenhangend Duurzaamheidsbeleid Op 4 februari 2021 is door de gemeenteraad van Vijfheerenlanden het Samenhangend Duurzaamheidsbeleid vastgesteld. Een mijlpaal. Voor D66 Vijfheerenlanden was het ontwikkelen van dit Samenhangend Duurzaamheidsbeleid een van de punten waarmee we de coalitieonderhandelingen zijn ingegaan. Met het Samenhangend Duurzaamheidsbeleid geeft de gemeenteraad een duidelijke en duurzame…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 februari 2021

Bijdrage D66 Extra raadsvergadering Niemans Beton

Op 3 februari vond er een extra raadsvergadering plaats over de uitspraak in de zaak Niemans Beton. Een uitspraak die, terecht, de gemoederen in de gemeente Vijfheerenlanden (eerst Vianen) al langere tijd flink bezighoudt. Na jaren van zwijgen kon er nu eindlijk vrijuit gesproken worden over deze zaak en uiteraard hadden ook wij, als fractie…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 januari 2021

Input van leden gevraagd

Wellicht ben je lid geworden van D66 voor de landelijke politiek. Tegelijkertijd ben je ook lokaal lid. Dit biedt de kans om lokaal mee te praten over politiek en beleid. Lokale politiek gaat over je directe omgeving. Het gaat dus over zaken waarvan je in het dagelijks leven heel veel zult merken. Nu is het…

Bekijk nieuwsbericht

Extra raadsvergadering Niemans beton

Via de media zijn jullie geïnformeerd over de dramatische uitspraak van het hof inzake de claim Niemans. De gemeente is veroordeeld tot het betalen van € 92 miljoen (inclusief de kosten). Wat het vonnis precies betekent voor de ambities van deze jonge fusiegemeente is nog onduidelijk. Zeker is dat, als dit vonnis…

Bekijk nieuwsbericht

De fractievoorzitter aan het woord

Best D66-lid, In de eerste plaats wens ik je namens onze fractie een heel gezond en gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat de tijden van corona je niet te zwaar vallen. Ook in onze gemeente heeft het virus hard om zich heen geslagen. Een groot aantal inwoners is ziek geworden, velen zijn zelfs…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 18 november 2020

Bijdrage D66 inzake vaststelling begroting

Op 12 november stelde de gemeenteraad de programmabegroting unaniem vast. D66 Vijfheerenlanden is daar blij mee. Naast de aandacht voor duurzaamheid, groene mobiliteit, een toegankelijke woningmarkt en een gerichte aanpak van armoede- en schuldenproblematiek, zien we ook die speerpunten uit ons programma terug waar we nu even extra hard voor moeten hebben knokken: biodiversiteitsbeleid en…

Bekijk nieuwsbericht