Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 januari 2021

Input van leden gevraagd

Wellicht ben je lid geworden van D66 voor de landelijke politiek. Tegelijkertijd ben je ook lokaal lid. Dit biedt de kans om lokaal mee te praten over politiek en beleid. Lokale politiek gaat over je directe omgeving. Het gaat dus over zaken waarvan je in het dagelijks leven heel veel zult merken. Nu is het…

Bekijk nieuwsbericht

Extra raadsvergadering Niemans beton

Via de media zijn jullie geïnformeerd over de dramatische uitspraak van het hof inzake de claim Niemans. De gemeente is veroordeeld tot het betalen van € 92 miljoen (inclusief de kosten). Wat het vonnis precies betekent voor de ambities van deze jonge fusiegemeente is nog onduidelijk. Zeker is dat, als dit vonnis…

Bekijk nieuwsbericht

De fractievoorzitter aan het woord

Best D66-lid, In de eerste plaats wens ik je namens onze fractie een heel gezond en gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat de tijden van corona je niet te zwaar vallen. Ook in onze gemeente heeft het virus hard om zich heen geslagen. Een groot aantal inwoners is ziek geworden, velen zijn zelfs…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 18 november 2020

Bijdrage D66 inzake vaststelling begroting

Op 12 november stelde de gemeenteraad de programmabegroting unaniem vast. D66 Vijfheerenlanden is daar blij mee. Naast de aandacht voor duurzaamheid, groene mobiliteit, een toegankelijke woningmarkt en een gerichte aanpak van armoede- en schuldenproblematiek, zien we ook die speerpunten uit ons programma terug waar we nu even extra hard voor moeten hebben knokken: biodiversiteitsbeleid en…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 24 september 2020

Bijdrage D66 inzake de detailhandelsvisie

Op 21 september 2020 werd tijdens de commissievergadering opiniërend gesproken over de detailhandelvisie. Hieronder kunt u de bijdrage lezen van D66, zoals deze werd uitgesproken door fractievoorzitter Klaas de Zwaan. ________________________ Voorzitter, Om maar met de deur in huis te vallen: D66 Vijfheerenlanden vindt voorliggend stuk…

Bekijk nieuwsbericht

Bijdrage D66 inzake de dorpshuizen binnen de gemeente

Op 16 september 2020 werd tijdens de commissievergadering opiniërend gesproken over de dorpshuizen binnen de gemeente Vijfheerenlanden. Hieronder kunt u de bijdrage lezen van D66, zoals deze werd uitgesproken door fractievoorzitter Klaas de Zwaan. __________ Voorzitter, Elke partij heeft aangegeven dorpshuizen belangrijk te vinden. Dat snappen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 11 augustus 2020

De fractievoorzitter aan het woord

Het politieke jaar was overvol en tegelijkertijd gemankeerd. De coronacrisis heeft nogal wat improvisatievermogen vereist. Digitaal vergaderen lukt doorgaans wel, maar het blijft een surrogaat voor het politieke debat. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we ons niet hebben laten horen. Ik licht er een aantal zaken uit. We hebben ons uitgesproken…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 10 juli 2020

Kadernota: bijdrage 9 juli 2020

Kadernota bijdrage 9 juli 2020 1e termijn Voorzitter, de impact van de coronacrisis op de financiële situatie van de gemeente Vijfheerenlanden is buitengewoon onzeker. Het is daarom verstandig dat het college heeft aangegeven naar een sluitende begroting te streven zonder nu keihard te willen bezuinigen. De…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 juni 2020

In gesprek met Maite Tromp over #500kinderen

Sinds enkele weken is Maite Tromp uit Vianen elke donderdagavond met mededemonstranten te vinden bij de sluis van Vianen. Samen maken ze aandacht voor de opvang in Nederland van 500 kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen. D66 Vijfheerenlanden steunt de actie (#500kinderen) voor 100%. Fractievoorzitter Klaas de Zwaan vroeg Maite Tromp om het belang ervan toe te…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 juni 2020

Zichtbaar jezelf kunnen zijn: startnotitie LHBTI

Mede op voorspraak van D66 is Vijfheerenlanden een ‘regenbooggemeente’ geworden: een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’s). Om dat beleid concreet vorm te geven, heeft het college een notitie opgesteld waarin de contouren van een actieplan worden geschetst. In de kern zijn…

Bekijk nieuwsbericht