Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 3 juli 2021

Jaap Breur gekozen als lijsttrekker voor GR2022

De leden van D66 Vijfheerenlanden hebben Jaap Breur (1982) tot lijsttrekker gekozen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Het bestuur kijkt terug op een positieve lijsttrekkersverkiezing. Voorzitter D66 Vijfheerenlanden, Arie de Groot: “Na interne debatten en campagneactiviteiten georganiseerd door de kandidaat-lijsttrekkers zelf, hebben onze leden hun keuze gemaakt. We mogen als D66 trots zijn op deze kandidaat-lijsttrekkers. De winnaar zal D66 vol enthousiasme aanvoeren op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen”

Op dit moment is D66 vertegenwoordigd in de gemeenteraad met 3 van de 31 raadszetels. De partij maakt deel uit van het college. D66 wil dit resultaat op 16 maart 2022 bij de gemeenteraadsverkiezingen overtreffen. De verkiezing van onze lijsttrekker Jaap Breur wordt daarbij als een eerste grote stap gezien. De afgelopen raadsperiode heeft hij zich laten zien als een scherp, inhoudelijk debater op het gebied van mobiliteit, woningbouw en de energietransitie.

Jaap Breur: “Ik wil alle leden die op mij hebben gestemd bedanken voor het vertrouwen. Ik kijk ernaar uit om samen met alle leden een sterk verhaal neer te zetten op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen.” Hij benadrukt een aantal belangrijke speerpunten. “Wij willen blijven werken aan meer kansengelijkheid voor alle inwoners van Vijfheerenlanden. Het is ook belangrijk dat we inwoners zorgvuldiger gaan betrekken in politieke besluitvorming. En natuurlijk zullen we aandacht blijven vragen voor het belang van duurzaamheid, natuur, kunst en cultuur en innovatieve, verantwoorde bedrijvigheid. Het moet altijd beter, maar wij laten ons altijd leiden door optimisme. Vijfheerenlanden is een prachtgemeente, met heel veel potentie.”

Vanaf 31 augustus 2021 start de kandidaatstelling voor de overige kandidaten, die op de D66-lijst willen voor de gemeenteraad. Een lijstadviescommissie bestaande uit 3 leden, waaronder de voorzitter van D66 Vijfheerenlanden, Arie de Groot en de lijsttrekker, Jaap Breur, leggen een advies aan de leden voor. Uiteindelijk bepalen de leden van D66 Vijfheerenlanden de volgorde van de kandidatenlijst. De interne stemming vindt plaats tussen 24 oktober en 7 november 2021. De uitslag wordt bekend gemaakt op 2 december 2021.