Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 april 2021

Reactie n.a.v. amendement Woningaanbod dd. 22 april 2021

Naar aanleiding van de fractievergadering op donderdag 22 april jl. stelt PvdA het volgende op social media: “Bijzonder dat iedereen zegt woningen te willen bouwen, maar CDA, SGP, VVD, D66, LA stemmen tegen de ambitie betaalbare woningen!”. Dat is niet correct. Omdat dit onderwerp ons aan het hart gaat, willen we graag onze positie verduidelijken.

Ook wij zijn voor meer betaalbare woningen. De reden dat we tegen een amendement van PvdA en GL gestemd hebben is omdat dit te gedetailleerd was voor een Strategische Visie, en omdat hierin al een voorschot werd genomen op een oplossingsrichting.

In het amendement wordt opgeroepen om in de Strategische Visie de doelstelling op te nemen dat het woningaanbod gemeentebreed uit tenminste 30% sociale huur, 10% sociale koop en 10% koopwoningen voor mensen met een laag-midden inkomen moet bestaan.

In de Strategische Visie (tot aan 2035) staat nu dat we tenminste 30% sociale huur- én koopwoningen realiseren. Dat klinkt minder ambitieus op het vlak van betaalbare woningen, maar de Strategische Visie gaat om hoofdlijnen en is eigenlijk niet de plek om harde percentages te noemen. Dat doen we bij de andere beleidspunten in het stuk immers ook niet.

We weten niet of de precieze verdeling over drie groepen per se nodig is om een toegankelijk woningaanbod voor iedereen te creëren. Misschien vraagt de realiteit straks wel om 20% sociale huur en 30% sociale koop. Het bewuste amendement zou dit echter onmogelijk maken.

Het gaat ons erom dat dergelijke afwegingen zorgvuldig en op basis van de juiste informatie en prognoses gemaakt worden. Het zou kunnen zijn dat de route naar een betere woningmarkt in 2035 langs de door PvdA en GL gedicteerde lijnen loopt. Misschien ook niet. Maar dit is niet het moment om, in een strategisch plan, meer percentages in beton te gieten. En nogmaals: qua ambities om meer betaalbare woningen te realiseren staan we aan dezelfde kant als de PvdA.

Binnenkort zullen we met concrete voorstellen komen om het woningaanbod in Vijfheerenlanden toegankelijker te maken voor iedereen. We hopen dat alle partijen constructief met ons mee willen blijven denken om dat te realiseren. (Andersom zullen we dat zeker ook blijven doen.)

De discussie tijdens de raadsvergadering is hier terug te luisteren:

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Vijfheerenlanden/3b5fb201-7593-4d5d-8f54-f6bbee99b844