Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 februari 2021

Samenhangend Duurzaamheidsbeleid

Samenhangend Duurzaamheidsbeleid

Op 4 februari 2021 is door de gemeenteraad van Vijfheerenlanden het Samenhangend Duurzaamheidsbeleid vastgesteld. Een mijlpaal. Voor D66 Vijfheerenlanden was het ontwikkelen van dit Samenhangend Duurzaamheidsbeleid een van de punten waarmee we de coalitieonderhandelingen zijn ingegaan.

Met het Samenhangend Duurzaamheidsbeleid geeft de gemeenteraad een duidelijke en duurzame richting aan alle andere beleidsvelden. Nieuw beleid op het gebied van verkeer, openbare ruimte, onderwijs en alle andere gebieden moet kloppen met wat we in het Samenhangend Duurzaamheidsbeleid hebben opgenomen.  En dat betekent dat een duurzamer Vijfheerenlanden meer binnen handbereik ligt dan ooit.

In het Samenhangend Duurzaamheidsbeleid zijn concrete doelen opgenomen in drie thema’s, te weten:

  • Klimaatrobuust en biodivers
  • Circulair en schoon
  • Energie en verantwoord

Op de gemeentelijke website NatuurlijkVijfheerenlanden.nl zal het Samenhangend Duurzaamheidsbeleid een vaste plek krijgen. Daar zal worden uitgelegd wat we willen bereiken, hoe we dat gaan doen en ook welke stappen er al genomen zijn.

Mede door de inbreng van D66 Vijfheerenlanden zijn de doelen met betrekking tot het vergroenen van onze gemeente en de biodiversiteit extra aangescherpt. Wij vinden het belangrijk dat er zichtbaar en snel concrete stappen worden genomen om Vijfheerenlanden duurzamer te maken. De urgentie is immers hoog!

In het Samenhangend Duurzaamheidsbeleid ligt de nadruk op ecologie en klimaat. We zijn ons ervan bewust dat duurzaamheid ook een sociale component kent: het tegengaan van ongelijkheid. Wij vinden het daarom belangrijk dat er meer aandacht komt voor alle duurzaamheidsdoelstellingen zoals opgesteld door de Verenigde Naties. Samen met andere partijen werken we momenteel aan een voorstel om deze Global Goals beter in lokaal beleid te verankeren. Meer informatie daarover volgt snel.