Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 januari 2021

Input van leden gevraagd

Wellicht ben je lid geworden van D66 voor de landelijke politiek. Tegelijkertijd ben je ook lokaal lid. Dit biedt de kans om lokaal mee te praten over politiek en beleid. Lokale politiek gaat over je directe omgeving. Het gaat dus over zaken waarvan je in het dagelijks leven heel veel zult merken. Nu is het moment om hierover mee te denken praten!

Misschien zou je ook wel een D66-wind door Vijfheerenlanden willen laten waaien. D66 Vijfheerenlanden zet zich daar met verve voor in. We hebben een sterke fractie en omdat we in de coalitie zitten, zijn we medebepalend voor het beleid. Veel van ons verkiezingsprogramma van de vorige gemeenteraadsverkiezingen is inmiddels omgezet in beleid. Hoe het verkiezingsprogramma er uit ziet, kan dus veel invloed hebben op het toekomstig beleid in Vijfheerenlanden.

Om de komende periode weer sterk uit de verkiezingen te komen, is de programmacommissie nu bezig om een goed gefundeerd realistisch en ambitieus programma neer te zetten voor de gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022. Hierbij willen we jullie, de leden, uitnodigen om thema’s die je in het programma naar voren wilt zien komen bij ons aan te melden. Het is absoluut niet nodig om met een totaal uitgewerkt plan te komen of dit volledig te onderbouwen. Wanneer je denkt een aardig idee of belangrijk thema op het spoor te zijn, gaan wij als programmacommissie daar graag mee aan de slag om het verder uit te diepen en indien bruikbaar en passend zullen we het dan opnemen in het programma. Zo hopen we een breed gedragen verkiezingsprogramma te ontwikkelen.

Beste leden, stuur jullie ideeën of onderwerpen van interesse naar: hendriksen.d66@gmail.com

Wanneer je het idee onvoldoende in een mail kwijt kunt of je wilt om een andere reden in gesprek met de programmacommissie dan kan dat natuurlijk ook. Als je een berichtje stuurt maken we een afspraak.