Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 januari 2021

De fractievoorzitter aan het woord

Best D66-lid,

In de eerste plaats wens ik je namens onze fractie een heel gezond en gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat de tijden van corona je niet te zwaar vallen. Ook in onze gemeente heeft het virus hard om zich heen geslagen. Een groot aantal inwoners is ziek geworden, velen zijn zelfs overleden. De sociale en economische consequenties zijn buitengewoon hard. Of het nu gaat om verlies van inkomen, angst, eenzaamheid, verveling: corona raakt iedereen, maar sommigen nog harder. Gelukkig gloort er hoop. Vergeet dus vooral geen prik te halen.

Wat ons betreft staat het politieke jaar 2021 in het teken van herstel. We moeten ervoor zorgen dat we sterker uit deze crisis komen. Groener, dynamischer, met extra oog voor hen die door corona in een kwetsbare positie zijn gekomen. Ondernemers moeten worden geholpen hun bedrijf weer op de rails te krijgen. De cultuursector, het onderwijs en het verenigingsleven verdienen een extra steun in de rug. We mogen niemand laten vallen. En hopelijk kunnen we deze traumatische ervaring gebruiken om onze samenleving duurzamer te maken.

Toegegeven: de uitspraak in de zaak Niemans werkt niet mee. Wat het vonnis precies betekent voor de ambities van deze jonge fusiegemeente is nog onduidelijk. D66 heeft het initiatief genomen voor een aparte raadsvergadering op 3 februari (20.00 uur) waarin de geschiedenis en maatschappelijke gevolgen van deze zaak in alle openheid zullen worden besproken. Via deze weg nodig ik je alvast uit om digitaal mee te kijken en de fractie te mailen als je vragen hebt. Zeker is dat, als dit vonnis blijft staan, er de komende jaren nauwelijks financiƫle ruimte zal zijn om in de breedte en diepte te investeren. Een hard gelag voor iedereen. Ook voor ons als partij, juist omdat onze invloed op de programmabegroting zo groot was.

Dat betekent dat we ons moeten heroriƫnteren, maar ook dat is onderdeel van het herstelproces. D66 is een optimistische partij. We kijken vooruit en denken in oplossingen. Ja, we moeten kritisch zijn op wat er mogelijk mis is gegaan. Maar we mogen ons niet verliezen in verwijten en vingerwijzen. Onze prioriteit is ervoor te zorgen dat de inwoners van Vijfheerenlanden niet de dupe worden van fouten uit een ver verleden. Dat is een flinke uitdaging, dus daar zetten we onze schouders onder. We kunnen jullie actieve en/of morele steun daarbij goed gebruiken.

Dank voor jullie lidmaatschap en alle goeds, met hartelijke groet,

Klaas de Zwaan

Fractievoorzitter D66 Vijfheerenlanden