Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 september 2020

Bijdrage D66 inzake de detailhandelsvisie

Op 21 september 2020 werd tijdens de commissievergadering opiniërend gesproken over de detailhandelvisie. Hieronder kunt u de bijdrage lezen van D66, zoals deze werd uitgesproken door fractievoorzitter Klaas de Zwaan.

________________________

Voorzitter,

Om maar met de deur in huis te vallen: D66 Vijfheerenlanden vindt voorliggend stuk een vrij ‘smalle’ visie, waarin de uitdagingen en mogelijkheden voor de toekomst beperkt zijn benoemd. Het gaat vooral over locatie en volume. Het gaat niet over het type aanbod, over verblijfklimaat en uitstraling. Dat is gek, omdat juist op die vlakken de concurrentie met de interneteconomie kan worden aangegaan. Het is ook een ‘onpersoonlijke’ visie, waarin de eigenheid en kracht van Vijfheerenlanden te weinig worden belicht.

Supermarkten krijgen een centrale rol toebedeeld. Niet onterecht: zij spelen een grote rol in de lokale economie en leefbaarheid van de kernen. Maar voor Vijfheerenlanden zit de kracht juist in kleine, authentieke, creatieve ondernemers. De prijswinnende slager. De echte bakker. De glasgalerie. De kleding- en schoenmaker. De chique juwelier. Het hippe cadeauwinkeltje annex lunchroom. De boerenwinkel. Zij geven het winkelbestand kleur en eigenheid. Versoepel waar mogelijk de regels om hun onderneming uit te breiden of te ‘blurren’. Het stimuleren van de combinatie van wonen en ondernemen in hetzelfde pand is in dit kader heel belangrijk: de bewoner-winkelier heeft wat ons betreft de toekomst.

Bereikbaarheid en parkeerplaatsen zijn een probleem. Daar moeten we ook oog voor blijven houden. Maar trap niet in de val van het ‘voor de deur moeten parkeren’. Het is juist van groot belang dat de binnensteden de ruimte bieden aan wandelaars en fietsers. Leerdam moet een flaneerstad worden, met een echte boulevard. Vianen is hard op weg een fietsstad te worden, waar wielrenners en dagjesfietsers uitblazen. Dat zijn misschien niet altijd shoppers, maar je investeert wel in de algehele aantrekkingskracht van beide kernen. Een vitale en diverse horeca is daarbij van het allergrootste belang. En de binnenstad van Leerdam heeft nog meer kwaliteitsimpulsen nodig om voor ondernemers en toeristen aantrekkelijk te blijven.

Zet daarom vol in op toerisme, op erfgoedbeleving en cultuur. Als we het predikaat Leerdam Glasstad willen behouden, zullen we echt meer in beweging moeten komen. De verplaatsing van het Glasmuseum naar de Leerdamse binnenstad lijkt ons op termijn onvermijdelijk. Sorteer alvast voor om dat mogelijk te gaan maken: het is tijd voor een glas-in-nood-plan.

De aantrekkingskracht van Het Stedelijk Museum en de Grote Kerk te Vianen mag niet uit het oog worden verloren. Duizenden bezoekers per jaar; potentiele klanten voor horeca en detailhandel. En het gebeurt al, maar maak de verhalen op straat zichtbaarder. Grote foto’s in leegstaande etalages, uitleg bij straatnamen, restaureren van oude muurreclames.

Het valt ons op dat in de detailhandelsvisie nauwelijks is aandacht voor lokale producten of producten van de boer. Wel staat er: “de boer mag in beperkte mate lokaal-geproduceerde produkten” verkopen. Wij vinden dat geen goed uitgangspunt. Niet omwille van duurzaamheid – het belang van kortere afzetketens – en niet omwille van de lokale economie. Het is juist van belang dat boeren meer ruimte krijgen om hun producten lokaal af te zetten. Onderzoek de mogelijkheid om van Vijfheerenlanden een sterk streekproductenmerk te maken, waar boeren en lokale ondernemers van profiteren. Een merk dat ‘Gouda’ naar de kroon steekt. Er wordt hier fantastische kaas gemaakt, vleeswaren, fruit, bier niet te vergeten (zelfs lokale hop!). In de zienswijzen wordt de mogelijkheid geopperd om een semi-permanente markt van streekprodukten in te richten. Daar zijn we het heel erg mee eens.

Drijf ik nu af? Nee, omdat D66 Vijfheerelanden juist de verbanden tussen verschillende beleidsterreinen wil benadrukken: detailhandel, landbouw, toerisme, cultuur en erfgoed, horeca. Belangrijk dat die terreinen elkaar versterken; dat gebeurt in deze visie echt te weinig. En dat kan heel goed als je het verhaal van ‘Vijfheerenlanden’ blijft vertellen en zo inwoners en toeristen blijft verleiden om lokaal te kopen.