Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 juni 2020

In gesprek met Maite Tromp over #500kinderen

Sinds enkele weken is Maite Tromp uit Vianen elke donderdagavond met mededemonstranten te vinden bij de sluis van Vianen. Samen maken ze aandacht voor de opvang in Nederland van 500 kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen. D66 Vijfheerenlanden steunt de actie (#500kinderen) voor 100%. Fractievoorzitter Klaas de Zwaan vroeg Maite Tromp om het belang ervan toe te lichten.

Waar staat #500kinderen voor?

“De actie #500 kinderen pleit voor het opnemen in Nederland van 500 gevluchte kinderen die zonder ouders in een vluchtelingenkamp zitten. Vluchtelingenwerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling zijn deze actie gestart om het kabinet op te roepen zich aan te sluiten bij de coalitie van welwillende landen die een deel van deze kinderen opvangen. Die kinderen bevinden zich op dit moment in de overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland. Er is nauwelijks genoeg voedsel, medische zorg en helemaal geen onderwijs. Hun leven is mens- en kind-onwaardig. Griekenland heeft een noodkreet gestuurd naar de lidstaten van de Europese Unie; nemen jullie alstublieft met z’n allen een groep van 2500 vluchteling- kinderen zonder ouders of andere familie, op. Deze kinderen zijn namelijk zeer kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting.”

Jij hebt als arts in de vluchtelingenkampen in Griekenland gewerkt; kun je iets over je ervaringen vertellen?

“Ik werkte 4 jaar achter elkaar als arts enkele weken in het beruchtste kamp in Griekenland, Moria op Lesbos. Ik heb de psychische nood van deze kinderen zelf kunnen constateren: depressie, zelfbeschadiging, zelfmoordpogingen en paniekaanvallen komen veel voor. Ze ogen stoer, maar als ze een enkel breken met voetbal huilen ze om hun moeder. Als ze in het donker een paniekaanval hebben zijn ze kwetsbaar en alleen. En ook al lijken ze groot: als slachtoffer van geweld hebben ze hulp en geborgenheid heel hard nodig. Op dit moment, nu het kamp vanwege corona op slot zit, durf ik me geen voorstelling te maken van de situatie van de 20.000 vluchtelingen die daar dicht opeengepakt moeten leven. De echte oplossing voor deze schrijnende situatie is het stoppen van oorlog en vervolging. Maar dat is vandaag de dag helaas niet de realiteit.”

Waarom moeten juist deze kindvluchtelingen opgevangen worden?

Natuurlijk is het nodig dat alle vluchtelingen, niet alleen kinderen, onder betere omstandigheden opgevangen worden. Het is een mensenrecht asiel te vragen en veiligheid te zoeken. Maar kinderen zonder ouders zijn extra kwetsbaar en daarom richten we ons nu met name op hen. Of de ouders nog in leven zijn, staat los van de vraag of de kinderen recht hebben op bescherming en een veilige opvang. Griekenland kan geen veilige opvang bieden en komt niet tot actie. Helaas weigert Nederland tot nu toe gehoor te geven aan de oproep van EU-partner Griekenland. Andere Europese landen, waaronder Duitsland, doen dat dus wel.

Kunnen deze 500 kinderen in Nederland worden opgenomen?

Ja. Het is goed om te weten dat de opvang van de alleenstaande vluchtelingenkinderen niet mag worden verward met opvang in reguliere Azc’s. Alleenstaande kinderen worden opgevangen in pleeggezinnen of in kleinschalige opvang onder toezicht van voogdijinstelling Nidos en haar partners. Dit zijn niet de reguliere pleeggezinnen waar in Nederland wachtlijsten voor zijn. De opvang van deze vluchtelingenkinderen in pleeggezinnen gaat dus niet ten koste van plekken voor Nederlandse kinderen. Voor deze groep van 500 kinderen uit Griekenland heeft Nidos aangegeven dat er plek is en dat ze klaar staan om hen op te vangen. Zo ziet woordvoerder van NIDOS Elsbeth Faber geen problemen als Nederland 500 jongeren van Griekenland overneemt: zij staan klaar om deze kinderen op te vangen en te begeleiden.

Welke rol kan de gemeente hierin spelen?

Een groot aantal Nederlandse gemeentes [laatste telling 118, KdZ] is aangesloten bij ‘Coalition of the Willing’ en heeft zich bereid getoond om de kinderen actief op te vangen. Indirect oefenen ze daarmee ook druk uit op de landelijke politiek. Ondanks de steun van regeringspartijen CU en D66 is het kabinet vooralsnog niet te vermurwen. Het college van de gemeente Vijfheerenlanden heeft ook aangegeven hulp te willen bieden als de kinderen naar Nederland zouden komen. Als dat zover zou komen moet die intentie door de verschillende partijen in de gemeenteraad worden bekrachtigd. We gaan ervan dat dat dan ook gebeurt, gezien de steun die we van lokale politici van verschillende partijen al hebben ontvangen. We hopen dat nog meer van hen zich laten horen.

Op welke manier kan men de actie #500kinderen steunen?

Bijvoorbeeld door de petitie 500kinderen.nl te ondertekenen, zoals al meer dan 40.000 mensen hebben gedaan. En natuurlijk is iedereen welkom om samen met ons in Vianen te demonstreren! Mocht je dat niet kunnen of willen, volg dan het nieuws  via hashtag #chorus500 op Facebook, laat van je horen en kies voor de juiste partij. Alleen samen creëren we het draagvlak om het tij te keren. Het kabinet moet menselijkheid tonen!

Achtergrondinformatie

https://www.vluchteling.nl/hoe-jij-kunt-helpen/Campagne-500-kinderen

https://www.groene.nl/artikel/volgens-griekse-bewindslieden-en-betrokkenen-belooft-broekers-knol-meer-dan-ze-kan-waarmaken

https://www.nporadio1.nl/achtergrond/3621-arts-op-lesbos-we-zagen-vooral-de-lichamelijke-gevolgen-van-onrust