Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 december 2019

Uw mening gevraagd: Strategische visie FOCUS 2035

Strategische visie FOCUS 2035 (klik hier voor het document)

Tijdens de raadsvergadering van 6 februari 2020 wordt de Strategische Visie Focus 2035 besproken. Dit document schetst een toekomstbeeld van de gemeente Vijfheerenlanden en de richting voor toekomstige besluitvorming.  

De Strategische Visie is geen ambtelijk stuk dat in de la verdwijnt. Integendeel: het is de voedingsbodem voor onze bestuurlijke toekomst. En dat in een periode waarin lokale belangen steeds vaker moeten worden afgewogen binnen de context van globale problematieken. Daarom spelen de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties ook zo’n belangrijke rol in deze visie. Dat juichen wij overigens van harte toe.

Voor D66 Vijfheerenlanden is het belangrijk dat er – onder andere – aandacht wordt besteed aan natuur, duurzaamheid, onderwijs en inclusiviteit. Deze onderwerpen komen in de Strategische Visie 2035 ook aan bod. We vinden het uiteraard ook belangrijk dat de visie breed wordt gedragen door onze (potentiële) achterban. Daarom zijn we benieuwd naar uw input. Wat vindt u van dit stuk? Waar liggen de sterktes en zwaktes? Welke aandachtspunten mist u? Wat zijn eventuele verbeterpunten? We zouden het graag van u horen, zodat uw ‘stem’ in de bespreking kan worden meegewogen.

Reacties kunt u sturen naar d66vhl@gmail.com of jaapbreurd66@gmail.com