Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 augustus 2018

Wij zoeken een gedreven, ondernemende sociaalliberale bestuurder

Aanleiding

D66 Vijfheerenlanden hoopt een dermate goede uitslag te halen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november  2018 dat de partij kan toetreden tot een te vormen coalitie.

D66 is dé sociaal liberale partij van Vijfheerenlanden. In het politieke/bestuurlijke werk hanteert D66 daarom de vijf D66 richtingwijzers:

  • Vertrouw op de eigen kracht van mensen.
  • Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving.
  • Denk en handel internationaal.
  • Beloon prestatie en deel de welvaart.
  • Koester de grondrechten en gedeelde waarden.

 

Via onderstaande hyperlink volgt het op 22 februari 2018 door de Algemene AfdelingsVergadering (AAV) van D66 Vijfheerenlanden vastgestelde profiel voor de voor te dragen wethouder. Dit profiel ligt in lijn met de profielen die D66 ook elders hanteert. D66 Vijfheerenlanden en zijn Wethouders Advies Commissie (WAC) toetsen kandidaten aan dit profiel.

PROFIEL WETHOUDER D66 VIJFHEERENLANDEN

 

Werkwijze

 De Wethouders Advies Commissie (WAC) verricht zijn werkzaamheden binnen de door de AAV van D66 Vijfheerenlanden vastgestelde kaders in het deelnamebesluit en de profielschets voor de wethouder en deze beschrijving van de werkwijze. De WAC bestaat uit drie leden, inclusief een onafhankelijke voorzitter.

Kandidaten zullen worden gewogen door de commissie na lezing van de Motivatiebrief en CV. Op basis daarvan zullen kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste oriënterend gesprek. Gezien het feit dat op het moment van het eerste oriënterend gesprek nog niet duidelijk is welke portefeuilles wellicht door D66 moeten worden vervuld, wordt een inventarisatie gemaakt voor welke portefeuille iemand wel/niet geschikt is in de ogen van de commissie.

Van kandidaten wordt gevraagd de D66-wethoudersscan te doen.

Kandidaten kunnen zich melden vanaf 1 september  tot 1 oktober 2018. Zij kunnen rekenen op volledige vertrouwelijkheid. In de periode van circa 1 oktober tot 1 november 2018 zullen de oriënterende gesprekken worden gevoerd door de WAC. Na (of rond) de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zal de WAC met geschikte kandidaten in contact treden voor verdiepende gesprekken. Vervolgens zal de WAC de nieuw te verwachten fractie adviseren welke kandidaat voor welke portefeuille geschikt wordt geacht. De WAC koppelt aan alle kandidaten terug wat de WAC heeft afgewogen t.a.v. hun kandidatuur. Het is vervolgens aan de nieuwe fractie om een wethouder in een nieuw te vormen college van Burgemeester & Wethouders voor te stellen ter installatie.

Het bestuur van D66 Vijfheerenlanden wordt door de WAC vertrouwelijk geïnformeerd over voortgang van de procedure. Na de installatie van het nieuwe college zal het bestuur een AAV bijeen roepen om het onderhandelingsresultaat in de afdeling met de nieuwe fractie (en wethouder) te bespreken.

U kunt uw motivatiebrief, uw uitgebreid CV en het resultaat van de scan te  mailen naar WACD66Vijfheerenlanden@gmail.com
Dit adres kunt u ook gebruiken om vragen te stellen.