Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 juni 2018

Woningmarktregio en woonruimteverdeelsysteem voor Vijfheerenlanden

Door het vormen van de gemeente Vijfheerenlanden komen de gemeenteraden van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik voor veel keuzes te staan. Een van die keuzes is die voor de woningmarktregio voor sociale huurwoningen. Vianen ligt nu in de regio U16 terwijl Leerdam en Zederik in regio Woongaard liggen.

Het is een beetje een Salomonsoordeel. Gaan we naar U16 dan worden woningzoekenden in Leerdam en Zederik gedupeerd doordat de druk op de woningmarkt daar erg hoog ligt. Het wordt dan moeilijker om een woning te vinden binnen de gemeente Vijfheerenlanden. Gaan we naar Woongaard dan is dat minder fijn voor de Viaanse woningzoekenden. Die staan vaak lang ingeschreven voordat zij een woning vinden en het gevaar bestaat dat zij opgebouwde rechten verliezen. En ook de lage druk op de woningmarkt in Woongaard heeft een keerzijde. Woningen worden daardoor misschien lastiger verhuurbaar. Een zorgvuldige afweging is dus nodig.

D66 Vijfheerenlanden is al enige tijd bezig om de voor- en nadelen van elke keuze goed in kaart te brengen en afwegingen te maken. Daarvoor hebben wij contact gehad met de 3 huurdersorganisaties en hebben wij de argumentaties van de 3 woningcorporaties doorgenomen. Ook hebben wij onafhankelijke informatie ingewonnen over de (investerings)posities van de woningbouwverenigingen en de mogelijkheden die dat biedt per keuze. En daar hebben we binnen de fractie en daarbuiten uitgebreid over dit onderwerp met elkaar gesproken.

Op 1 juni kwam er ook een rapport beschikbaar dat is gemaakt in opdracht van de gezamenlijke colleges om tot een goed afgewogen keuze te komen. De bevindingen van D66 Vijfheerenlanden en die in het rapport komen gelukkig erg overeen. En dus kiezen wij voor de regio Woongaard. Wij hebben daarbij vooral gekeken naar het belang van huurders en woningzoekenden, omdat wij denken dat dat belang boven alles gaat. Wij denken dat deze groepen beter af zijn in de regio Woongaard, omdat zij daar sneller een huis kunnen vinden en omdat de investeringscapaciteit van drie woningbouwverenigingen kan worden ingezet om meer en betere, duurzamere  en vooral betaalbare woningen te bouwen. Dat vinden wij belangrijk.

De betekent niet dat de woningzoekenden van Vianen niet meer in de Utrechtse regio een huis kunnen huren. Viaanse woningzoekenden die een huurwoning willen kunnen zich nog steeds inschrijven bij Woningnet. Dit is een woonruimteverdeelsysteem. Er is geen bindingseis voor inschrijving. Het staat iedere huurder immers vrij om zich in iedere regio in Nederland in te schrijven. D66 Vijfheerenlanden wil zich er bovendien voor inzetten dat deze woningzoekenden hun opgebouwde rechten behouden wanneer zij toch liever in Vijfheerenlanden een woning willen. En als dat gebeurt zal de overgang naar een andere regio geen grote gevolgen hebben voor de Viaanse huurders en woningzoekenden. Ook dat vinden wij belangrijk.

Andersom kan ook. Viaanse huurders staan vaak veel langer ingeschreven als actief woningzoekenden dan Leerdamse- en Zederikse huurders. Daardoor kunnen deze laatste huurders binnen Vijfheerenlanden verdrongen gaan worden door de Viaanse huurders. Ook daarvoor zal een juiste oplossing binnen het woonruimteverdeelsysteem moeten worden gevonden. Dit alles moet worden geregeld in het woonruimteverdeelsysteem dat los staat van een provincie en zich zelfs meerdere woningmarktregio’s kan uitstrekken. Er blijft nog steeds veel mogelijk voor iedere sociale huurder in Vijfheerenlanden!!

Voor de Viaanse woningcorporatie LEKSTEDEwonen heeft de keuze wel grote gevolgen. Hoewel LEKSTEDEwonen vooral veel investeert in Vianen, hebben zij vergaande gesprekken met de gemeente Bunnik en zijn daar ook afspraken gemaakt. Deze afspraken zou LEKSTEDEwonen niet na kunnen komen als wij naar Woongaard gaan. De wet staat niet toe dat zij dan in een andere regio investeringen doen. D66 Vijfheerenlanden wil dat ook daarvoor een oplossing wordt gezocht. Want een woningbouwvereniging die zo veel in Vianen heeft geïnvesteerd willen wij niet in de kou laten staan.

Ten slotte moet er volgens ons aandacht blijven voor beschut wonen. Door woningcorporaties uit Vianen, Nieuwegein en Houten zijn afspraken gemaakt om nieuwe woonvormen te realiseren voor beschut wonen. Wij denken dat het belangrijk is dat deze woonvormen er komen. De gemeente Vijfheerenlanden zal zich hier ook voor moeten inzetten. Deze groep kwetsbare inwoners heeft tenslotte ook recht op een eigen plek om veilig en goed te wonen en wij koesteren de initiatieven van deze woningbouwverenigingen om dat mogelijk te maken.