Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 mei 2018

Stukken over dividendbelasting

Hoe werkt dat nou met stukken in een kabinetsformatie?

Gedurende de formatieperiode zijn de hoofdonderhandelaars (de fractievoorzitters van de onderhandelende partijen) niet de enigen die aan het onderhandelen zijn. Financieel specialisten, of mede-onderhandelaars hebben ook allerlei overleggen. Op deze manier kan het zijn dat er bepaalde stukken wel op een zogenoemde ‘zijtafel’ komen te liggen, waar bijvoorbeeld allerlei fractiespecialisten met elkaar spreken, maar dat de ‘hoofdtafel’ (waar de fractievoorzitters zitten) nooit het stuk te zien krijgen. Soms krijgen ze een mondelinge terugkoppeling, of komt een onderwerp helemaal niet langs omdat het op de zijtafel is afgeschoten.

Wat wordt er achteraf openbaar gemaakt?

Voorafgaand aan de formatie is in de Kamer afgesproken dat alleen stukken die officieel door de informateur worden uitgevraagd bij ministeries én lobbybrieven openbaar maken. Allerlei andere soorten memo’s, notities, onderlinge compromis uitwerkingen etc. hoeven niet openbaar te worden en mochten in het ‘gesloten deel’ van het dossier blijven. Dit is niet een officieel dossier, dit zijn meer stukken die partijen zelf allemaal hebben. Het nut van niet alles openbaren is dat partijen onderling speelruimte kunnen verkennen zonder dat dit op straat komt te liggen.

Welke stukken zijn nu openbaar gemaakt?

Rondom de dividendbelasting zijn er afgelopen week meerdere stukken openbaar gemaakt. Het betreft drie soorten stukken: interne documenten van de ministeries financiën en economische zaken. Daarnaast werden er stukken ten behoeve van onderhandelaars openbaar gemaakt én een intern partijdocument van de VVD.

De stukken die intern uit ministeries komen zijn voor het eerst openbaar gemaakt, en de stukken voor onderhandelende partijen zijn vooral gebruikt door fractiespecialisten, en andere onderhandelaars. Deze stukken hebben nooit ‘op de hoofdtafel gelegen’ en daarom kwamen die documenten Alexander niet bekend voor én had hij eerder aangegeven er geen herinnering aan te hebben. Zoals eerder uitgelegd zijn er bij een onderhandeling veel mensen betrokken en ziet niet iedereen alle stukken. Natuurlijk is er aan de hoofdtafel gesproken over dividendbelasting, maar niet op basis van allerlei memo’s.

Hoe zit het met dat stuk van de VVD?

Dit stuk is een keer onder ogen gekomen van Alexander Pechtold toen de heer Rutte het aan hem voor kwam leggen. Dit is één van de interne stukken binnen de formatie die niet openbaar gemaakt hoeft te worden. Omdat de heer Rutte met zijn kabinet heeft besloten dat ze alles openbaar willen maken hebben ze inmiddels dit interne stuk ook openbaar gemaakt.

Ja, dit is verwarrend.

Er lopen veel stromen door elkaar heen. En dat het zeker verwarrend is dat stukken die officieel niet openbaar gemaakt worden nu ineens wel openbaar gemaakt zijn daar niet aan bijdragen.

Waren wij gelukkig met het beslagen beeld dat de afgelopen dagen ontstond?

Nee. Onze hoop is dat dit debat de duidelijkheid heeft gegeven waar de Tweede Kamer en mensen daarbuiten recht op hebben.