Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 april 2018

Koninklijke onderscheiding voor tien Leerdammers, Anne Cazemier benoemd tot ‘Officier’

Bron: Janneke Kok van Het Kontakt, 26-04-2018

LEERDAM • Tien Leerdammers hebben tijdens de lintjesregen donderdagmorgen een koninklijke onderscheiding gekregen. Anne Cazemier werd zelfs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.


Cazemier heeft een lange loopbaan binnen de diervoedersector achter zich. In 1984 trad hij als landbouwkundige (later productontwikkelaar) in dienst van CSM Suiker bv in Diemen en heeft binnen deze firma, dat tegenwoordig Corbion Purac heet, tot zijn pensionering in 2010 zijn sporen ruimschoots verdiend. Aan deze inzet kwam echter geen einde na zijn pensionering, want een aantal functies bleef hij op vrijwillige basis vervullen. Zo bleef hij vervolgens nog jarenlang actief betrokken bij diverse commissies en werkgroepen vanuit het Productschap Diervoeder (PDV), waarin hij reeds participeerde tijdens zijn werkzame leven. Onder zijn voorzitterschap werden de voorbereidingen getroffen voor een fusie tussen Nefato en twee andere branche-organisaties, te weten Defagro en Fagrovet. Mede dankzij zijn onpartijdige inzet is hieruit in 2015 de Vereniging Diervoederspecialiteiten en Diervoederproducten Nederland (VDDN) ontstaan.

Niet onvermeld mag blijven, dat Cazemier tijdens zijn loopbaan de auteur en uitvinder was van een in 2010 toegekend patent, dat een natuurlijk alternatief voor antibiotica beschrijft en daarmee een maatschappelijk ongewenst geneesmiddel binnen de veehouderij vervangt. Het product waar de heer Cazemier patent op heeft gekregen, levert een belangrijke bijdrage aan het laten dalen van het gebruik van antibiotica door het toepassen van effectieve natuurlijke alternatieven. Naast de activiteiten, die de heer Cazemier op vrijwillige basis heeft voortgezet na zijn pensionering en die voortkwamen uit zijn werkzame leven, heeft hij in de loop der jaren ook binnen Leerdam en omstreken zijn sporen als vrijwilliger ruimschoots verdiend.

Van 2010 tot begin 2017 is Anne Cazemier in diverse functies (lid van de ledenraad, lid van het coöperatiefonds en voorzitter van de themagroep innovatie) actief geweest binnen de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Hij is voor deze organisatie actief geweest vanwege zijn netwerk en zijn deskundigheid op het gebied van innovaties. Ook binnen het bestuur van stadspodium GO, waarvan de heer Cazemier vanaf juni 2015 deel uitmaakt, worden zijn kennis en zijn grote netwerk zeer gewaardeerd. Stichting Pilgram Initiatief is in 2015 door de heer Cazemier opgericht met het doel culturele activiteiten in de breedste zin en in relatie tot de historie van Leerdam te enthousiasmeren en te coördineren. Onder het voorzitterschap van de heer Cazemier is een aantal activiteiten ontplooid, zoals de aanschaf van een muziektent en de realisatie van een theaterproductie en multimediale presentatie rond Joost de Jonge, een voormalige Leerdamse predikant. Tot slot heeft Anne Cazemier ook zijn sporen binnen de Lions Club ruimschoots verdiend. Ruim 25 jaar maakt hij reeds deel uit van deze organisatie, die de medemens, die het minder of moeilijk heeft met raad en daad helpt.

De vrouw van Anne Cazemier, Nel van Ziel, werd ook verrast met een koninklijke onderscheiding. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van Ziel is al ruim 40 jaar verbonden aan de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In haar functie als leerlingbegeleider/zorgcoördinator op het Heerenlanden College, locatie De Joost in Leerdam, is zij een belangrijke verbindende factor tussen leerlingen, ouders en de school. Het is haar missie om leerlingen te stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen en daarbij hun talenten te ontdekken. Deze missie draagt zij ook uit buiten de school zelf, door het betrekken van leerlingen bij maatschappelijke activiteiten in Leerdam. Een van haar vrijwillige activiteiten in dit kader is het ondersteunen van Stichting Jeugd Actief door middel van het bieden van faciliteiten binnen de school en het inzetten van leerlingen ter ondersteuning van activiteiten voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Stichting Jeugd Actief organiseert activiteiten op sportief, cultureel, sociaal en creatief gebied voor kinderen in deze leeftijdscategorie.
Zij levert een belangrijke bijdrage aan het goed functioneren van stichting Jeugd Actief.

Zij is in 2015 is gekozen als burgemeester van het Leerdamse Timmerdorp. In deze rol heeft zij een jaar lang meegeholpen bij alle activiteiten, die door Stichting Jeugd Actief voor de Leerdamse jeugd werden georganiseerd. Daarnaast levert zij namens theatergroep La Troupe al meer dan 15 jaar een bijdrage aan de jaarlijkse kijkavond van het Timmerdorp door middel van het verzorgen van allerlei typetjes. En daarmee is de verbinding gelegd naar haar activiteiten binnen La Troupe, waar zij vanaf 1990 een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan diverse bekende Leerdamse toneelstukken (o.a. Hutters, Leeranje, Hexahedron en Glasliefde en van 2010 tot 2014 diverse bestuursfuncties heeft vervuld.

Anne en Nel staan uiterst rechts op de groepsfoto.