Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 april 2018

Uit de fractie: de keuze van een woningmarktregio

Periodiek wordt een stukje geschreven door één van de (steun) fractieleden. Het wordt geen verslag van de vergadering maar meer een waarneming van de schrijver, die beschouwd een en ander gadeslaat (fly on the wall).

Vandaag zijn we door een deskundige binnen de partij bijgepraat over het fenomeen ‘woningmarktregio’. Nederland is verdeeld in 19 woningmarktregio’s, die overigens volledige los staan van de 12 provincies. Iedere woningcorporatie heeft één woningmarktregio als kerngebied. Zij mag actief zijn in elke gemeente binnen dat gebied, ook als dat nu nog niet het geval is. Woningcorporaties mogen echter geen nieuwe woningen buiten hun kernregio bouwen of aankopen.

Waarom is deze kennis juist nu van groot belang? Dat heeft alles te maken met de gemeentelijke herindeling. De toekomstige gemeente Vijfheerenlanden is nu nog verspreid over twee woningmarktregio’s. Vianen valt onder ‘U16’, terwijl Leerdam en Zederik onderdeel uitmaken van de woningmarktregio ‘Woongaard’. Nu is het de vraag of Vijfheerenlanden zich bij U16 of Woongaard moet voegen. De woningcorporaties komen er onderling niet uit: Lekstede Wonen (Vianen) wil graag bij U16 blijven, terwijl Fien Wonen (Zederik) en Kleurrijk Wonen (Leerdam) meer heil zien in ‘hun’ Woongaard.

Los van de private belangen die in deze discussie meespelen, is de keuze van groot belang voor de (toekomstige) huurders van Vijfheerenlanden. De druk op de woningmarkt is in U16 bijvoorbeeld veel groter dan in Woongaard, met een enorm verschil in wachttijd voor een sociale huurwoning tot gevolg (resp. 5 à 7 maanden tegenover 7 à 10 jaar!). Ook is het investeringsvermogen van de corporaties belangrijk bij een keuze van een woningmarktregio omdat woningcorporaties uitsluitend binnen hun eigen werkgebied/woningmarktregio mogen investeren in nieuwe projecten. Hoe bewaken we de belangen van de huurder die straks op een wachtlijst voor een woning in een andere regio komt te staan? En welke woningcorporaties zijn het best in staat om het sociale huuraanbod in Vijfheerenlanden op peil te houden? Het zijn vragen die relevanter zijn dan ooit.

Momenteel buigt het onafhankelijk onderzoeksbureau Companen zich over de keuze. Vervolgens moet de lokale politiek dit jaar nog een standpunt innemen om de minister te adviseren die de eindbeslisser is. D66 Vijfheerenlanden zit bovenop de kwestie. In ons nieuwe verkiezingsprogramma benadrukken we het belang van voldoende starterswoningen en goede doorstroommogelijkheden voor iedereen. Wij zijn er dus alles aan gelegen dat de keuze voor de woningmarktregio ten goede komt aan de toekomstige huurders binnen Vijfheerenlanden – en niet aan de commerciële belangen van woningcorporaties. Het is daarom van groot belang dat alle huurders- en bewonersorganisaties zorgvuldig worden gehoord. De komende maanden zullen we ons daar sterk voor maken.