Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 april 2018

Uit de fractie: debatteren kan je leren [3]

Periodiek wordt een stukje geschreven door één van de (steun) fractieleden. Het wordt geen verslag van de vergadering maar meer een waarneming van de schrijver, die beschouwd een en ander gadeslaat (fly on the wall).

Zoals verwacht heeft het raadsvoorstel over het zorgcomplex in de Bloemendaalse polder veel steun gekregen. Wat heet: D66 was de enige partij die tegenstemde. Christa heeft onze bezwaren helder voor het voetlicht gebracht, waarvoor ze zelfs werd gecomplimenteerd. Daar kopen we vooralsnog weinig voor, maar het is fijn te weten dat onze eigenheid wordt gewaardeerd. We nemen ons ‘verlies’ en feliciteren Stichting de Iris met het resultaat.

Terug naar de orde van de dag. Naast de reguliere agendapunten staat vandaag de debattraining weer centraal. Dit keer richten we ons op foute argumenten. Erik heeft een lange lijst met drogredeneringen opgesteld die hij één voor één met de kandidaat raadsleden doorneemt.  De meeste kennen we wel,  al doen de klassieke benamingen ‘ad chartam’, ‘ad verecundiam’ en ‘ad ignoratium’ niet direct een belletje rinkelen. Toch moeten we leren om ze (nog) sneller te herkennen en te pareren.

Als proef op de som leggen we verschillende raadstukken langs de lat van de logica. Voor sprekende voorbeelden hoeven we niet lang te zoeken. We vinden veel anekdotisch bewijs, maar ook cirkelredeneringen, valse dilemma’s en andere drogredenen passeren de revue. In één van de raadstukken is zelfs een verkapt dreigement te ontwaren. Het is een bijzonder leuke en lonende oefening. De conclusie luidt dat ambtelijke stukken zeker niet gevrijwaard zijn van onlogische gevolgtrekkingen en verkeerde aannames. Aan ons de schone taak deze aan de kaak te stellen.

Na de training spreken we nog even over de mogelijke deelname van Groen Links aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. De partij heeft de wind in de rug en het is zeer goed mogelijk dat ze in Vijfheerenlanden vaste grond vindt. Op zich juichen we die ontwikkeling toe, maar het is ook zaak dat we ons eigen geluid laten horen. We willen ons nog meer profileren als een partij met een lokaal gezicht. Daar hebben we de juiste kandidaten voor.