Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 maart 2018

Uit de fractie: debatteren kan je leren [2]

Periodiek wordt een stukje geschreven door één van de (steun) fractieleden. Het wordt geen verslag van de vergadering maar meer een waarneming van de schrijver, die beschouwd een en ander gadeslaat (fly on the wall).

Voor les twee hebben de kandidaatsraadsleden huiswerk gekregen. Het doel is om de juiste argumenten te vinden waarop een raadsvoorstel kan worden beoordeeld. De casus in kwestie betreft de komst van een  ‘zorglandgoed’ in de Bloemendaalse polder, net buiten de bebouwde kom in Vianen. Binnenkort zal het voorstel in de raad worden besproken en het lijkt er op dat een meerderheid zich voor het plan uit zal spreken. Een gelopen race dus.

Toch nemen we alle tijd om de voors en tegens de revue te laten passeren. Voor de novices is het een vrij ingewikkeld en lijvig dossier, maar de doorgewinterde raadsleden wijzen hen op relevante stukken en passages. De ‘nota van zienswijzen’ bijvoorbeeld. Daarin valt op dat het College steeds benadrukt dat het ‘zorglandgoed’ er moet komen omdat daarmee aan de groeiende zorgvraag kan worden voldaan. Maar het feit dat het plan daarin voorziet wil natuurlijk niet zeggen dat het het beste plan is, of dat er geen andere mogelijkheden zijn. Bovendien, constateren we, leidt deze argumentatie de aandacht af van waar het hier werkelijk om lijkt te draaien: dat projectontwikkelaar Lekstede Wonen in de eerste plaats gebaat is bij de plannen.

Onze conclusie na een lange avond? Niemand is tegen hoogwaardige zorg in een groene omgeving. En dat geldt zeker voor D66 Vijfheerenlanden. Maar de fractie is geen voorstander van een zorgcomplex (zoals wij het liever noemen) op die locatie. Zij blijft van mening dat het buitengebied onbebouwd moet blijven, zoals ook in ons nieuwe verkiezingsprogramma krachtig staat omschreven. We geven de voorkeur aan binnenstedelijk bouwen of herontwikkeling van bestaande gebouwen. Bijvoorbeeld: onderzoek heeft uitgewezen dat er door toenemende leegstand in boerderijen voor 2030 meer dan een miljoen vierkante meter aan vloeroppervlak vrijkomt. Ook in de omgeving van Vianen. Dat biedt legio kansen voor de ontwikkeling van echt groene zorgconcepten. De gemeente moet beter haar best doen om die mogelijkheden te onderzoeken en duurzame projectontwikkeling te ondersteunen. Die boodschap voor de toekomst zal Christa straks luid en duidelijk verkondigen. Namens ons allen.

Fly