Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 december 2017

Schoolkeuze Hoef en Haag

Daar zitten we weer. Over dit onderwerp hebben we lang en veel gepraat. Met elkaar, met
belanghebbenden, met inwoners.

We hebben veel brieven gehad van betrokken inwoners van Hagestein en Hoef en Haag. Brieven
met pleidooien voor een school, of scholen in Hoef en Haag of Hagestein of allebei. De patstelling
die wij hier met de raad lijken te hebben bestaat kennelijk ook in de gemeenschap.

Ondertussen is het onderwerp zeer politiek geworden. Partijen willen hun kiezers niet teleurstellen
of kiezen voor een model dat past bij hun eigen gevoel over hoe een school moet zijn. Het gaat
niet langer over een school. Het gaat over belangen van allerlei partijen: Het consortium, mensen
die een huis hebben gekocht, het leefbaar houden of maken van een dorp. De school is
gedegradeerd tot een gebouw. Of twee. Net wie je het vraagt.

Maar een school is geen gebouw. Een school is de plek waar onze kinderen worden voorbereid op
hun volwassen leven. Waar een basis gelegd wordt voor zó veel dingen. Dat gaat ons allemaal
aan. Het belang van de gemeenschap als geheel is er niet mee gediend als we dat uit het oog
verliezen.

Bij het maken van een keuze zou de mening van de professionals die straks met onze kinderen
werken zwaar moeten tellen. Een keuze moet niet gemaakt worden over het hoofd, over de
belangen van de school en daarmee van onze kinderen heen. Een keuze moet gemaakt worden
met goed onderwijs op het netvlies. De schoolbesturen, voorzitter, collega’s, zijn de experts op het
gebied van onderwijs. Hun visie op goed onderwijs mogen we niet ondergeschikt maken aan
politieke belangen of onze eigen, ondeskundige kijk op hoe een school zou moeten zijn. Het gaat
om onze kinderen! Het gaat om de toekomst.

En voorzitter, de visie van de schoolbesturen is helder. Goed onderwijs is gebaat bij een brede
school. Kinderen én hun ouders hebben baat bij meerdere denominaties in hetzelfde gebouw. Met
ondersteunende faciliteiten als buitenschoolse opvang, maar ook zorggerelateerde functies.
Voorzitter, D66 wil tussen alle tegenstrijdige meningen in luisteren naar de experts. Naar de
professionals die weten waar ze het over hebben. Om die reden kiezen wij voor 1 gebouw, waarin
meerdere scholen gehuisvest kunnen worden en waar andere kindgerelateerde functies kunnen
worden toegevoegd. Kijkend naar het voorliggende voorstel en de bijbehorende stukken komen wij
dan uit op de Kasteeltuin.

En ja: dat geeft allerlei praktische bezwaren en hobbels en hogere kosten. Maar een keuze zonder
hobbels is er niet. De keuze die alle betrokkenen blij maakt bestaat niet. En bij een beslissing met
zo’n grote impact op de toekomst die ook nog eens voor 40 jaar moet worden genomen is het
luisteren naar de goed geïnformeerde professional volgens ons de enige juiste keuze