Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 31 januari 2016

D66 Kamerlid en Statenfractie brengen bezoek aan defecte Waterkrachtecentrale Hagestein

Op vrijdag 22 januari hebben D66 Kamerlid Stientje van Veldhoven, de Utrechtse D66 Statenfractie en D66 Vianen een bezoek aan de waterkrachtcentrale Hagestein in de Lek bij Vianen. Deze waterkrachtcentrale, die sinds 2005 defect is, kan ongeveer 1.800 huishoudens van energie voorzien. D66 wilde van Rijkswaterstaat horen wat de belemmeringen zijn die ervoor zorgen dat de waterkrachtcentrale al meer dan tien jaar geen energie opwekt.

In de Lek bij Hagstein (gemeente Vianen) is sinds 1958 een waterkrachtcentrale, de oudste van Nederland. Deze centrale heeft tot 2005 duurzame energie opgewerkt. In 2005 werden de turbines tijdelijk stilgezet voor onderhoud en renovatie, maar de centrale is nooit meer aangezet. Niels Hoefnagels, fractievoorzitter D66 provincie Utrecht: ‘In de provincie Utrecht wekken we nog maar een paar procent van onze energie duurzaam op. Alle reden om samen met Rijkswaterstaat te bekijken hoe de Waterkrachtcentrale in Hagestein weer groene stroom kan opwekken’.

Na sluiting van de waterkrachtcentrale heeft Nuon bekeken of heropenen van de centrale rendabel is. De centrale moet namelijk gerenoveerd worden en er moeten maatregelen getroffen worden om vissterfte te voorkomen. Vissen als zalm en aal zwemmen namelijk stroomopwaarts om zich voort te planten. Turbines van de waterkrachtcentrale kunnen een belemmering vormen voor de vissen om verder te zwemmen, maar ook de vissen doden als ze in de turbine terecht komen.

D66 Kamerlid Stientje van Veldhoven: ‘Om af te komen van vervuilende kolencentrales moeten we meer groene stroom opwekken. De waterkrachtcentrale bij Hagestein kan 1.800 huizen van stroom voorzien. Daarom zet D66 zet zich in om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Waterkrachtcentrale bij Hagestein weer op te starten. Nederland is een land verbonden met water. Laten we dat water dan ook zoveel mogelijk gebruiken om hernieuwbare energie op te wekken’.