Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 december 2014

Kamervragen over bestuurlijke situatie in Vianen

Kamervragen aan de minister

Ook de landelijke politiek bemoeit zich inmiddels met de bestuurlijke situatie in Vianen. Gerard Schouw van D66 heeft schriftelijke vragen ingediend bij de minister van binnenlandse zaken (Ronald Plasterk).

Dit alles naar aanleiding van de curieuze constructie die in Vianen gemaakt is waarbij raadslid Harry van Tilburg van Lokaal Alert stelselmatig door de Burgemeester wordt uitgenodigd bij de Collegevergaderingen. Zie ook de berichten “Hoogleraar staatsrecht over situatie in Vianen” en “Evaluatie van structuur van het bestuur in Vianen” hierover.

In het ingezonden kamerstuk lezen we het volgende:

Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat gemeentelijk dualisme in Vianen doorbroken wordt ingezonden 10 december 2014)

1. Kent u het bericht ‘Pragmatisme versus Dualisme’? 1)
2. Deelt u de opvatting dat het vanuit het oogpunt van dualisme onwenselijk is als een raadslid deelneemt aan collegevergaderingen? Zo nee, welke voordelen ziet u en waarom wegen die tegen de nadelen op?
3. Welke gemeenten hanteren nog meer zo’n constructie?
4. Op welke juridische grond is deze constructie gestoeld en welke wetsartikelen maken deze constructie niet mogelijk?
5. Bent u bereid in contact te treden met de gemeente Vianen teneinde een einde te maken aan deze constructie?

1) http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/opinie/columns/pragmatisme-versus-dualisme.9454894.lynkx