Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 juli 2014

Motie Herinrichting sportpark “Blankensteijn” en herbouw scholen “De Looch” aangenomen

Gisteren, donderdag 10 juli 2014 werd de raadsvergadering van dinsdag 8 juli voortgezet. D66 diende hier een motie in voor een onderzoek naar de herinrichting sportpark en herbouw school.

Deze motie werd aangenomen met steun van CDA, CU en PvdA.

Tekst van de motie:

Motie Herinrichting sportpark “Blankensteijn” en herbouw scholen “De Looch”
De raad van Vianen, in vergadering bijeen op 8 juli 2014, sprekend over de Kadernota 2015;

 overweegt dat

–       de herinrichting van sportpark “Blankensteijn” en de herbouw van de scholen   aan “De Looch” beide voor de komende vier jaar gepland staan;

–       het verstandig is deze projecten met oog voor de toekomst uit te voeren;

–       het combineren van die twee grote projecten voordelen zou kunnen geven  op het gebied van kwaliteit en de financiële gevolgen;

–       door het combineren van die projecten de scholen een belangrijke Brede Schoolfunctie zouden kunnen krijgen;

–       door het combineren van die projecten het sportcomplex zo heringericht kan worden dat ruimtewinst ontstaat waardoor de capaciteit voor de sportverenigingen vergroot zou kunnen worden.

 verzoekt het college te onderzoeken:

–       Of de combinatie van deze projecten de genoemde voordelen met zich mee zal brengen.

–       Of er door de combinatie geen vertraging zal ontstaan die voor de sportverenigingen of de

–       scholen tot onoverkomelijke problemen zou leiden.

–       Of de combinatie van de projecten binnen de in de kadernota genoemde budgetten zal passen.

–       De bevindingen uit deze onderzoeken aan de raad te rapporteren

En gaat over tot de orde van de dag!
De fractie van D66 Vianen

Christa Hendriksen, fractievoorzitter
Wil Heestermans
Arie de Groot