Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 juni 2014

Nieuwsbrief Juni 2014

verkiezingsuitslagen van de Europese verkiezingen in Vianen

Gemeenteraad
Afgelopen weken is de gemeenteraad in zijn nieuwe samenstelling van start gegaan. Belangwekkende onderwerpen hebben nog niet op de agenda gestaan, maar dit gaat natuurlijk veranderen. Eind juni/begin juli zullen diverse items behandeld worden. Ga naar www.vianen.nl/bestuur-en-organisatie/vergaderingen en zoek onder gemeenteraad de onderwerpen op. Tevens vindt u daar de benodigde achtergrond informatie en bijlagen.

Hét onderwerp op dit moment is “samenwerken of samengaan” Oftewel blijft Vianen een zelfstandige gemeente en zal het d.m.v. samenwerkingsverbanden zich organiseren of, gaat Vianen een fusie aan met andere gemeenten. Het bureau Berenschot is bezig met verzamelen van feiten en vraagt de bevolking, d.m.v. enquêtes en e-debatten naar hun mening.

De enorme tijdsdruk die door het college werd geplaatst is inmiddels door de klankgroep, die het proces begeleid, unaniem ter zijde gelegd. Het standpunt dat werd ingenomen is, neem meer tijd en zorg dat alles zorgvuldig geschied! Op 10 juli a.s. biedt Berenschot het rapport aan de gemeenteraad, B&W en het directieteam aan.

Campagnecommissie
De Europese verkiezingen hebben een positief resultaat voor ons opgeleverd. Als één van de weinige partijen hebben we een grote stemmenwinst tov 2009 behaald.

RTL_Nieuws_-_Verkiezingsuitslagen_

Bestuur
Het Bestuur en de fractie hebben een kennismakingsbijeenkomst gehad met de afdeling D66 Leerdam. Afgesproken is dat vanuit elke afdeling 1 persoon wordt aangewezen om onderwerpen, die in beide afdelingen spelen, te coördineren.

Fractie
D66 is vertegenwoordigd in de werkgeverscommissie, daarnaast leveren wij de voorzitter van de auditcommissie (Rekenkamer).

Christa Hendriksen heeft voorgesteld om in het fractieoverleg op regelmatige basis één onderwerp diepgaand te bespreken. Indien noodzakelijk kunnen experts worden uitgenodigd om kennis te vergaren. Indien u nog ideeën heeft die op deze wijze uitgediept kunnen worden, dan kunt u dit aan de fractie laten weten.