Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 mei 2014

Nieuwsbrief April 2014

Gemeenteraad
24 april heeft de formateur het eindrapport gepresenteerd en heeft Lokaal Alert weer het voortouw genomen en  het nieuwe college gepresenteerd. De beoogde wethouders zullen op 6 mei beëdigd worden. Tot zo ver de feiten. Onze reactie op eea is door Christa Hendriksen in onderstaand persbericht samengevat en zal dit weekend aan de pers worden gestuurd:

“D66 Vianen heeft in de krant gelezen dat Lokaal Alert definitief gekozen heeft voor een coalitie met vijf van de zeven partijen, te weten Lokaal Alert, CDA, VVD, SGP en PvdA. Een brede coalitie met uiteenlopende standpunten. Voor D66 Vianen is het opmerkelijk dat in deze coalitie twee partijen zitten die bij de verkiezingen een nederlaag hebben geleden. D66 is de grootste winnaar van de verkiezingen, maar is niet voor coalitiebesprekingen uitgenodigd. Christa Hendriksen, lijsttrekker van D66: “Lokaal Alert, CDA en VVD hebben aangegeven een coalitie met D66 niet te zien zitten, omdat er te grote verschillen in de programma’s zouden zijn. Dat is niet juist en dat blijkt ook niet uit het verslag van de informateur. Er zijn juist veel overeenkomsten op alle belangrijke dossiers.”

Wij vinden het spijtig voor onze kiezers en voor Vianen dat wij niet zijn uitgenodigd voor de besprekingen. Het betekent echter niet dat wij de komende vier jaar op onze handen gaan zitten en niets kunnen doen. Wij zullen namens onze kiezers verantwoording nemen voor onze gemeente en kritisch en vooral constructief oppositie voeren.

De slogan “D66 Luistert” zullen wij ook de komende vier jaar handen en voeten blijven geven door gesprekken met inwoners en organisaties te blijven voeren over zaken die voor hen van belang zijn. Onze kiezers kunnen ook nu op ons rekenen. D66 Vianen zit niet in het college, maar is niet monddood.

Campagnecommissie
Hans van Kooten als onze nieuwe campagneleider roept ons allemaal op om leden te werven. Het is nu nog belangrijker dan ooit om de basis van de partij te verstevigen. De eerste posters voor de Europese verkiezingen van a.s. 22 mei. Zijn alweer op de billboards  geplakt  VERGEET niet te stemmen!!

Fractie
Onze fractie telt nu drie personen: Christa Hendriksen (fractieleider), Wil Heestermans en Arie de Groot. De eerste vergadering van de nieuwe Raad heeft inmiddels alweer plaats gevonden. U kunt altijd op de website van de gemeente Vianen kijken wanneer de eerstvolgende vergadering is en welke onderwerpen op de agenda staan.
www.vianen.nl/bestuur-en-organisatie/vergaderingen

Er zal een commissie worden geïnstalleerd, 1 persoon uit elke fractie, die dan  als klankbord zal dienen in het proces van een eventuele herindeling van de gemeente Vianen. Een eerste planning maakt duidelijk dat nog voor het zomerreces duidelijk moet worden welke optie de voorkeur heeft.

Bestuur
Het Bestuur heeft een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met de afdeling Leerdam. Dit gesprek vindt in juni plaats.